Skip to main content

Defnyddiwch y gwasanaeth ar-lein hwn i ffeilio ffurflenni Treth Trafodiadau Tir ar-lein.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nid yw coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar ein gwasanaethau ar-lein ar y cyfan. Mae ein desg gymorth ar agor fel arfer. 

Yn anffodus, os gwnaethoch anfon gohebiaeth atom drwy'r post ddydd Mercher 18 Mawrth neu ar ôl hynny, gan gynnwys: 

  • ffurflenni papur 
  • sieciau 
  • llythyrau 

Bydd oedi wrth ei brosesu. Cysylltwch â'n desg gymorth ar 03000 254 000. 

Os ydych yn bwriadu anfon unrhyw rai o'r uchod drwy'r post, cysylltwch â'n desg gymorth. 

Rydym yn annog unrhyw drethdalwyr, busnesau neu unigolion sy'n wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i COVID-19 i gysylltu â ni cyn gynted â phosibl os yw'n debygol o effeithio ar eich gallu i dalu treth ar amser.  

O ganlyniad i ostyngiad yng nghyfradd llog banc Lloegr (a gyhoeddwyd 19 Mawrth 2020), bydd ein cyfradd llog yn gostwng ymhellach a bydd yn dod i rym ar 25 Mawrth 2020. 

Mae’r gwasanaeth hwn gan Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn eich galluogi i ffeilio a chyflwyno ffurflenni Treth Trafodiadau Tir ar-lein. Gallwch hefyd weld yr holl ffurflenni a gyflwynwyd gennych a chreu tystysgrifau Treth Trafodiadau Tir.

Mynediad i’ch cyfrif ar-lein

Os yw eich sefydliad wedi'i gofrestru a’ch bod wedi cofrestru eisoes ar gyfer cyfrif ar-lein ac wedi cael cadarnhad eich bod yn cael mewngofnodi a ffeilio’ch ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, defnyddiwch y ddolen isod i gael mynediad i’ch cyfrif ar-lein.

Cofrestru eich sefydliad

Er mwyn ffeilio ffurflenni Treth Trafodiadau Tir mae angen i chi gofrestru eich sefydliad gydag ACC yn gyntaf ac wedyn mynd ati i greu cyfrif ar-lein. Darllenwch y canllawiau ar beth sydd ei angen arnoch i gofrestru.

Cofrestru i gael cyfrif ar-lein

Os ydych chi neu eich gweinyddwr wedi derbyn rhif cofrestru’r sefydliad drwy’r post, gallwch gofrestru yn awr ar gyfer eich cyfrif ar-lein eich hun. Cofrestrwch i gael cyfrif ar-lein drwy ddilyn y ddolen ‘Cofrestru nawr’ ar waelod y dudalen mewngofnodi. Edrychwch ar y canllawiau ar ychwanegu defnyddwyr eraill at y sefydliad.

screen grab

Rhannu’r dudalen hon