Defnyddiwch y gwasanaeth ar-lein hwn i ffeilio ffurflenni Treth Trafodiadau Tir ar-lein.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd y ddesg gymorth ar gau ar ddydd Mercher 29 Ionawr. Os oes gennych ymholiad, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt ar-lein a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl ar ôl ailagor ddydd Iau 30 Ionawr am 9.30yb.

Mae’r gwasanaeth hwn gan Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn eich galluogi i ffeilio a chyflwyno ffurflenni Treth Trafodiadau Tir ar-lein. Gallwch hefyd weld yr holl ffurflenni a gyflwynwyd gennych a chreu tystysgrifau Treth Trafodiadau Tir.

Mynediad i’ch cyfrif ar-lein

Os yw eich sefydliad wedi'i gofrestru a’ch bod wedi cofrestru eisoes ar gyfer cyfrif ar-lein ac wedi cael cadarnhad eich bod yn cael mewngofnodi a ffeilio’ch ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, defnyddiwch y ddolen isod i gael mynediad i’ch cyfrif ar-lein.

Cofrestru eich sefydliad

Er mwyn ffeilio ffurflenni Treth Trafodiadau Tir mae angen i chi gofrestru eich sefydliad gydag ACC yn gyntaf ac wedyn mynd ati i greu cyfrif ar-lein. Darllenwch y canllawiau ar beth sydd ei angen arnoch i gofrestru.

Cofrestru i gael cyfrif ar-lein

Os ydych chi neu eich gweinyddwr wedi derbyn rhif cofrestru’r sefydliad drwy’r post, gallwch gofrestru yn awr ar gyfer eich cyfrif ar-lein eich hun. Cofrestrwch i gael cyfrif ar-lein drwy ddilyn y ddolen ‘Cofrestru nawr’ ar waelod y dudalen mewngofnodi. Edrychwch ar y canllawiau ar ychwanegu defnyddwyr eraill at y sefydliad.

screen grab