Neidio i'r prif gynnwy

Darganfyddwch pryd a sut i dalu Treth Trafodiadau Tir (TTT) i Awdurdod Cyllid Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mawrth 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i dalu

Unwaith y bydd ffurflen Treth Trafodiadau Tir wedi cael ei chyflwyno, mae angen i'r trethdalwr neu ei gynrychiolydd dalu unrhyw dreth sy'n ddyledus.

Rhaid i chi dalu o fewn 30 diwrnod i'r diwrnod ar ôl y dyddiad y daw'r trafodiad i rym. Y dyddiad cwblhau yw’r dyddiad y daw’r trafodiad i rym fel arfer.

Rhaid i'r taliad llawn ddod i law erbyn y dyddiad mae’n ddyledus, neu efallai y codir cosbau a llog arnoch.

Sut i dalu

Ar ôl i chi gyflwyno’ch ffurflen i wneud taliad, bydd angen i chi ddefnyddio naill ai eich:

 • Rhif Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw (CTU) 12 digid o’ch cyfrif ar-lein
 • cyfeirnod talu os ydych yn ffeilio ar bapur

Os byddwch yn cyflwyno ffurflen bapur, ni fydd gennych CTU hyd nes bod eich ffurflen dreth yn cael ei phrosesu. Defnyddiwch un o'r canlynol fel eich cyfeirnod talu:

 • Cod post y prif brynwr\cyfenw
 • Cod post\enw sefydliad y prif brynwr

Er enghraifft - CF379EH\Bloggs

Ffyrdd o dalu

Taliadau digidol

Gallwch dalu drwy:

 • Daliadau Cyflymach
 • CHAPS
 • Bacs (rhaid derbyn y taliad 4 diwrnod gwaith cyn dyddiad mae’n ddyledus)

Mae angen i chi:

 • ddefnyddio eich CTU (neu gyfeirnod talu os ydych yn ffeilio ar bapur)
 • gwirio fod y taliad yn cyfateb i'r union swm a ddangosir ar y ffurflen dreth
 • gwneud taliad ar wahân ar gyfer pob ffurflen dreth

Peidiwch â rhoi bylchau, llythrennau, 'CTU', nac unrhyw beth arall cyn y nodau yn eich cyfeirnod talu. Efallai y bydd eich taliad yn cael ei oedi os nad yw'r cyfeirnod yn cyfateb.

Dylid gwneud taliadau i gyfrif banc Awdurdod Cyllid Cymru:

Enw'r cyfrif Welsh Revenue Authority Tax
Cod didoli 60 70 80
Rhif y cyfrif 10028838
Banc Royal Bank of Scotland
Cyfeiriad Government Banking CST Parklands
De Havilland Way
Horwich
Bolton
BL6 4YU

Taliadau tramor

Defnyddiwch y manylion hyn i dalu o gyfrif tramor:

Rhif y cyfrif (IBAN) GB46NWBK60708010028838
Cod Adnabod Banc (BIC) NWBKGB2L

Taliadau gyda siec

Nid oes gennym fynediad i’n post ar hyn o bryd, felly bydd oedi wrth brosesu sieciau. Er mwyn osgoi'r oedi hwn, rydym yn argymell eich bod yn talu ar-lein. Cysylltwch â'n tîm desg gymorth a all eich helpu gyda'r broses hon.

Gweler ein  newyddion diweddaraf am y gwasanaeth am y manylion yn llawn.

I dalu gyda siec:

 • gwnewch yn siec yn daladwy i 'Awdurdod Cyllid Cymru'
 • nodwch y CTU neu'r cyfeirnod talu (os ydych yn ffeilio ar bapur) ar gefn y siec
 • rhaid ei dderbyn 10 diwrnod gwaith cyn y dyddiad mae’r taliad yn ddyledus
 • rhaid bod digon o arian i dalu’r swm yn y cyfrif y telir ohono pan fyddwn yn derbyn y siec

Os na fyddwch yn dilyn yr uchod, efallai y codir llog a chosbau arnoch am dalu'n hwyr.

Anfonwch sieciau i:

Awdurdod Cyllid Cymru

Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Cymorth a chefnogaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am dalu neu os oes angen help arnoch, cysylltwch â ni.

Rhannu’r dudalen hon