Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gofrestru eich sefydliad a gweinyddwr ar-lein ar gyfer ffeilio Treth Trafodiadau Tir (TTT) ar-lein, fel cyfreithiwr neu drawsgludydd.

Dim ond unwaith y gall sefydliadau gofrestru os nad ydynt wedi cofrestru o'r blaen, hyd yn oed os oes nifer o ganghennau.

Dylech ganiatáu hyd at bythefnos i gwblhau'r broses.

Gwasanaeth ar-lein Awdurdod Cyllid Cymru

Cyn i chi ddechrau

Ni allwch gofrestru sefydliad fwy nag unwaith, felly cadarnhewch yn gyntaf nad yw eich sefydliad eisoes wedi'i gofrestru ar gyfer ffeilio TTT ar-lein.

Os nad ydych yn siŵr a oes cyfrif eisoes yn bodoli, cysylltwch â ni.

Bydd angen i drethdalwyr nad oes ganddynt gyfreithiwr neu drawsgludydd gwblhau ffurflen dreth bapur yn lle.

Beth fydd ei angen arnoch

Bydd angen un o'r manylion adnabod canlynol arnoch:

 • eich rhif cofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau
 • eich rhif elusen
 • cyfeirnod unigryw trethdalwr (CUT) eich partneriaeth neu ymddiriedolaeth
 • CUT Hunanasesu os ydych yn hunangyflogedig
 • eich rhif cofrestru TAW

Bydd arnoch hefyd angen manylion ar wahân ar gyfer:

 • cyswllt allweddol o fewn eich sefydliad
 • gweinyddwr ar-lein a enwir i reoli cyfrifon defnyddwyr

Rhaid i gyfeiriadau e-bost fod yn gyfeiriad e-bost unigol fel 'enw.cyntaf@', ac nid blwch post a rennir fel 'gwybodaeth@'.

I gwblhau’r broses gofrestru

Bydd eich gweinyddwr ar-lein yn derbyn rhif cofrestru eich sefydliad drwy e-bost wedi'i amgryptio o fewn pythefnos.

Rhaid iddo ddefnyddio hwn i greu ei gyfrif defnyddiwr ei hun fel gweinyddwr ar-lein.

Gwasanaeth ar-lein Awdurdod Cyllid Cymru

Sut i greu cyfrif defnyddiwr gweinyddwr ar-lein

 1. Rhowch yr un cyfeiriad e-bost ar gyfer y gweinyddwr ar-lein ag a ddefnyddiwyd gennych wrth gofrestru'r sefydliad a dewiswch Anfon cod dilysu.
 2. Bydd cod dilysu gan Microsoft yn cael ei anfon i’r cyfeiriad e-bost hwn. Mae angen i chi ddefnyddio'r cod o fewn 10 munud.
 3. Os na fyddwch yn ei dderbyn ar unwaith, edrychwch yn eich ffolder 'junk' neu 'sbam'. Cysylltwch â ni os nad ydych wedi ei dderbyn.
 4. Ar ôl ei dderbyn, mewnbynnwch y cod dilysu a dewiswch Dilysu cod.
 5. Dewiswch a chadarnhewch gyfrinair, yna dewiswch Creu.
 6. Bydd y sgrin nesaf yn gofyn am eich enw, rhowch hwn a dewiswch Nesaf.
 7. Rhowch rif cofrestru eich sefydliad a anfonwyd gennym.
 8. Bydd eich cyfrif defnyddiwr yn cael ei actifadu'n awtomatig.

Peidiwch â rhannu manylion eich cyfrif a'ch cyfrinair. Os oes angen mynediad ar eraill yn eich sefydliad, gallant greu cyfrif defnyddiwr newydd yn ddiweddarach. Yna gall y gweinyddwr ar-lein eu hactifadu er mwyn caniatáu mynediad.

Gweler sut i reoli defnyddwyr er mwyn actifadu, dadactifadu, ac uwchraddio defnyddwyr i fod yn weinyddwyr.

Cymorth

Cysylltwch â ni os oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda’r broses hon.