Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gysylltu ag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) gydag ymholiadau am y Dreth Trafodiadau tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Nid yw’r coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar ein gwasanaethau ar-lein ar y cyfan. Byddwn yn parhau i adolygu a rhannu diweddariadau. 

Rydym wedi gorfod addasu rhai o'n gwasanaethau a'r ffordd yr ydym yn gweithredu. Gweler y manylion llawn yn ein diweddariad gwasanaeth mewn ymateb i’r coronafeirws (COVID-19).

Rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid:

Os byddwch chi’n ffonio, efallai byddwn ni’n gofyn i chi lenwi ein ffurflen cysylltu er mwyn i ni allu eich helpu chi’n fwy effeithiol.

Cofiwch, rydyn ni’n rhoi arweiniad ynghylch rheolau trethi ond fyddwn ni ddim yn rhoi cyngor ynghylch treth.

Gallwch chi hefyd ysgrifennu atom yn:

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd 
CF37 9EH

Opiniwn treth

Gweler canllawiau ar sut mae gwneud cais am opiniwn treth ACC.

Cofiwch y gall gymryd hyd at 25 diwrnod Gwaith i ni ymateb i gais am opiniwn treth yn dibynnu ar ba mor gymhleth yw’r sefyllfa.

Cyfryngau

Am unrhyw ymholiadau y cyfryngau, plis ffoniwch 03000 254 770 neu e-bostiwch newyddion@acc.llyw.cymru.

Adborth

Rydym wedi ymrwymo i adolygu a gwella ein gwasanaethau’n barhaus. Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni ac rydym yn gweithredu yn unol â’r holl adborth sy’n dod i law.

Nodwch unrhyw adborth sydd gennych yma.

Ystadegau

Mae ACC yn croesawu adborth ar ei ystadegau a chynnwys cysylltiedig.  Cofiwch gysylltu â ni os ydych chi eisiau gwneud sylwadau.

Cysylltu â ni

E-bost: data@acc.llyw.cymru
Rhif Ffôn: 0300 025 4670 (Pennaeth Dadansoddi Data)

Tîm Dadansoddi Data
Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Cwynion

Os hoffech chi wneud cwyn, darllenwch y canllawiau.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Os hoffech chi wneud cais rhyddid gwybodaeth, darllenwch y canllawiau.

Rhannu’r dudalen hon