Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Ar 3 Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'r cynnydd dros dro i fand cyfradd sero’r Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar gyfer trafodiadau eiddo preswyl yn cael ei ymestyn hyd 30 Mehefin 2021. Rydym wedi diweddaru ein cyfrifiannell, ein gwasanaethau a'n canllawiau TTT. Os ydych chi'n weithiwr treth proffesiynol darllenwch ein Canllaw ar newidiadau’r TTT.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i fewngofnodi a ffeilio ffurflen Treth Trafodiadau Tir (TTT) ar-lein fel cyfreithiwr neu drawsgludydd.

Mewngofnodwch er mwyn:

  • ffeilio ffurflenni ar-lein
  • gweld ffurflenni a gyflwynwyd
  • cynhyrchu tystysgrifau TTT

Gwasanaeth ar-lein Awdurdod Cyllid Cymru

Ni fydd y gwasanaeth yma ar gael oherwydd gwaith diweddaru hanfodol rhwng o 7pm ar 14 Ebrill tan 7am ar 15 Ebrill 2021. Ymddiheuriadau am unrhyw anhwylustod.

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen i chi a'ch sefydliad gofrestru ar gyfer ffeilio TTT ar-lein cyn y byddwch yn gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn.

Os yw'ch sefydliad eisoes wedi cofrestru, ond nad oes gennych eich manylion mewngofnodi eich hun, dylech greu gyfrif defnyddiwr newydd.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer gweithwyr treth proffesiynol yn unig. Bydd angen i drethdalwyr sydd heb gyfreithiwr neu drawsgludydd lenwi ffurflen dreth bapur.

Cymorth

Os fyddwch yn anghofio eich cyfrinair, gallwch ei ailosod ar y dudalen fewngofnodi.

Os oes angen help arnoch gydag unrhyw un o'r prosesau hyn, cysylltwch â ni.

Defnyddio porwyr ar gyfer gwasanaethau ar-lein Awdurdod Cyllid Cymru