Neidio i'r prif gynnwy

Treth ar waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yw’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (TGT), ac mae’n cael ei chodi yn unol â phwysau’r gwastraff.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn awr yn disodli’r Dreth Tirlenwi yng Nghymru. 

Mae 3 cyfradd ar gyfer y Dreth Gwarediadau Tirlenwi:

  • cyfradd is ar gyfer deunyddiau sy’n diwallu’r amodau sy’n cael eu hamlinellu yn y Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017
  • cyfradd safonol ar gyfer yr holl ddeunyddiau eraill
  • cyfradd gwarediadau heb eu hawdurdodi ar gyfer gwarediadau trethadwy sy’n cael eu gwneud mewn mannau heblaw safleoedd tirlenwi awdurdodedig.

Bydd cyfraddau is a safonol y dreth yn parhau’n gyson â’r rheini yng ngweddill y DU am gyfnod o ddwy flynedd, gan ddarparu’r sicrwydd y mae busnesau wedi gofyn amdano.

Mae’r gyfradd am warediadau heb eu hawdurdodi yn 150% o’r gyfradd safonol, sy’n creu arf ataliol ariannol ychwanegol ar gyfer pobl sy’n ceisio osgoi eu rhwymedigaethau amgylcheddol a chael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon. Mae’r tabl isod yn dangos y cyfraddau ers i’r TGT dod i rym.

  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Cyfradd safonol £88.95 y dunnell £91.35 y dunnell £94.15 y dunnell
Cyfradd is £2.80 y dunnell £2.90 y dunnell £3.00 y dunnell
Cyfradd gwarediadau heb eu hawdurdodi £133.45 y dunnell £137.00 y dunnell £141.20 y dunnell

Rhannu’r dudalen hon