Skip to main content

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

  • Polisi a strategaeth
    Treth ar waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yw’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (TGT), ac mae’n cael ei chodi yn unol â phwysau’r gwastraff.
  • Asesiad effaith
    Yn cynnwys asesiad o’r effaith ar y Gymraeg, asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, asesiad o’r effaith ar hawliau plant, asesiad o’r effaith ar datblygu cynaliadwy, adnodd sgrinio prawfesur gwledig.

Rhannu’r dudalen hon