Cynnwys

Gwaredu gwastraff

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Treth Gwarediadau Tirlenwi

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

  • Polisi a strategaeth
    Treth ar waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yw’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (TGT), ac mae’n cael ei chodi yn unol â phwysau’r gwastraff.