Neidio i'r prif gynnwy

Mae Deddf Cymru 2014 a Deddf Cymru 2017 yn datganoli pwerau trethu a benthyca i Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Treth Trafodiadau Tir

Canllaw manwl

Treth Gwarediadau Tirlenwi

Polisi a strategaeth
Polisi a strategaeth
Asesiad effaith

Treth Incwm

Trethi newydd

Polisi a strategaeth

Fframwaith cyllidol

Mae refeniw treth o drethi datganoledig newydd yn ariannu'n uniongyrchol gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Ym mis Rhagfyr 2016 cytunwyd ar drefniadau cyllido rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU. Gan gyfarfod fel Cyd-Bwyllgor y Trysorlys, cytunasant ar fframwaith cyllidol newydd.

Fframwaith polisi trethi

Bydd fframwaith polisi trethi Cymru yn pennu agwedd gyffredinol Llywodraeth Cymru at drethiant, ein hamcanion strategol a’r heriau allweddol.

Adroddiad
Polisi a strategaeth
Polisi a strategaeth
Adroddiad
Polisi a strategaeth
Polisi a strategaeth
Adroddiad
Polisi a strategaeth

Adroddiadau Deddf Cymru

Adroddiadau blynyddol Gweinidogion Cymru ar gyflwyno a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) Deddf Cymru 2014.

Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad

Adroddiadau Comisiwn Holtham

Adroddiadau gan, neu gomisiynwyd gan y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru.

Ymgynghoriadau

Ymgynghoriad Canlyniad ar gael