Neidio i'r prif gynnwy

Sut i ychwanegu neu ddileu defnyddwyr ar-lein o gyfrif ar-lein Treth Trafodiadau Tir eich sefydliad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sut i ychwanegu defnyddwyr ar-lein

I ychwanegu defnyddiwr ar-lein at gyfrif ar-lein eich sefydliad:

  1. Rhaid i'r defnyddiwr newydd gofrestru ar gyfer eu manylion mewngofnodi eu hunain.
  2. Rhaid i weinyddwr y sefydliad eu hactifadu er mwyn iddynt allu ffeilio a gweld ffurflenni treth.

Cofrestru ar gyfer eich manylion mewngofnodi unigol

Defnyddiwch y botwm 'Cofrestrwch nawr' ar y dudalen mewngofnodi fel y gwelir yn y sgrinlun isod. 

Sgrinlun o’r dudalen we ‘mewngofnodi’ gyda chylch yn dangos y ddolen ‘cofrestrwch nawr’ er mwyn cael mynediad o dan y botwm ‘mewngofnodi’.

Wrth gofrestru byddwch angen:

  1. Rhif cofrestru eich sefydliad.
    Gofynnwch i’ch gweinyddwr am hwn os nad yw gennych chi. Gallant ddod o hyd iddo ar eu tudalen 'rheoli defnyddwyr ar-lein'.

  2. Gwirio eich cyfeiriad e-bost.
    Bydd cod yn cael ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost gan Microsoft ac mae angen i chi ei ddefnyddio o fewn 10 munud. Os nad ydych yn derbyn y cod hwn, edrychwch yn eich ffolder 'sothach' neu 'sbam'. Cysylltwch â ni os nad ydych wedi ei dderbyn neu fod angen help arnoch.

Pan fyddwch wedi cofrestru, dywedwch wrth eich gweinyddwr. Gallant eich actifadu ar gyfrif y sefydliad.

Actifadu defnyddwyr newydd

Gall gweinyddwyr weld defnyddwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer cyfrif ar-lein gyda'u sefydliad ar y dudalen 'rheoli defnyddwyr ar-lein'. Ar y dudalen hon gallwch ddewis defnyddwyr sy'n aros i’w hactifadu a newid eu ' statws defnyddiwr’ i wedi’i actifadu

Yna gall defnyddwyr sydd wedi'u hactifadu:

  • gyflwyno ffurflenni treth
  • gweld ffurflenni drafft a rhai sydd wedi’u cyflwyno gan eich sefydliad

Ychwanegu a thynnu gweinyddwr arall

Gall gweinyddwyr uwchraddio defnyddwyr yn weinyddwyr drwy newid eu 'math o ddefnyddiwr' yn y system ar unrhyw adeg. Gallwch hefyd eu newid yn ôl yn ddefnyddwyr.

Fel gweinyddwr, byddant yn gallu rheoli a diweddaru’r rhestr defnyddwyr.

Dadactifadu defnyddwyr

Os bydd defnyddiwr yn gadael y sefydliad neu os nad oes angen mynediad arno mwyach, dylech ei ddadactifadu ar unwaith.

Os ydynt yn gadael eich sefydliad dros dro gallwch eu dadactifadu a'u hailactifadu’n ddiweddarach.

Rhannu’r dudalen hon