Neidio i'r prif gynnwy

Sut i ychwanegu neu ddileu defnyddwyr ar-lein o gyfrif ar-lein Treth Trafodiadau Tir eich sefydliad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sut i ychwanegu defnyddwyr ar-lein

I ychwanegu defnyddiwr ar-lein at gyfrif ar-lein eich sefydliad:

 1. Rhaid i'r defnyddiwr newydd gofrestru ar gyfer eu manylion mewngofnodi eu hunain.
 2. Rhaid i weinyddwr y sefydliad eu hactifadu er mwyn iddynt allu ffeilio a gweld ffurflenni treth.

Cofrestru ar gyfer eich manylion mewngofnodi unigol

Defnyddiwch y botwm 'Cofrestrwch nawr' ar y dudalen mewngofnodi fel y gwelir yn y sgrinlun isod. 

Sgrinlun o’r dudalen we ‘mewngofnodi’ gyda chylch yn dangos y ddolen ‘cofrestrwch nawr’ er mwyn cael mynediad o dan y botwm ‘mewngofnodi’.

Wrth gofrestru byddwch angen:

 1. Rhif cofrestru eich sefydliad.
  Gofynnwch i’ch gweinyddwr am hwn os nad yw gennych chi. Gallant ddod o hyd iddo ar eu tudalen 'rheoli defnyddwyr ar-lein'.

 2. Gwirio eich cyfeiriad e-bost.
  Bydd cod yn cael ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost gan Microsoft ac mae angen i chi ei ddefnyddio o fewn 10 munud. Os nad ydych yn derbyn y cod hwn, edrychwch yn eich ffolder 'sothach' neu 'sbam'. Cysylltwch â ni os nad ydych wedi ei dderbyn neu fod angen help arnoch.

Pan fyddwch wedi cofrestru, dywedwch wrth eich gweinyddwr. Gallant eich actifadu ar gyfrif y sefydliad.

Actifadu defnyddwyr newydd

Gall gweinyddwyr weld defnyddwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer cyfrif ar-lein gyda'u sefydliad ar y dudalen 'rheoli defnyddwyr ar-lein'. Ar y dudalen hon gallwch ddewis defnyddwyr sy'n aros i’w hactifadu a newid eu ' statws defnyddiwr’ i wedi’i actifadu

Yna gall defnyddwyr sydd wedi'u hactifadu:

 • gyflwyno ffurflenni treth
 • gweld ffurflenni drafft a rhai sydd wedi’u cyflwyno gan eich sefydliad

Ychwanegu a thynnu gweinyddwr arall

Gall gweinyddwyr uwchraddio defnyddwyr yn weinyddwyr drwy newid eu 'math o ddefnyddiwr' yn y system ar unrhyw adeg. Gallwch hefyd eu newid yn ôl yn ddefnyddwyr.

Fel gweinyddwr, byddant yn gallu rheoli a diweddaru’r rhestr defnyddwyr.

Dadactifadu defnyddwyr

Os bydd defnyddiwr yn gadael y sefydliad neu os nad oes angen mynediad arno mwyach, dylech ei ddadactifadu ar unwaith.

Os ydynt yn gadael eich sefydliad dros dro gallwch eu dadactifadu a'u hailactifadu’n ddiweddarach.

I actifadu defnyddiwr:

 1. Ewch i 'rheoli defnyddwyr ar-lein'.
 2. Dewiswch y defnyddiwr.
 3. Dewiswch 'golygu manylion y defnyddiwr'.
 4. Newidiwch statws y defnyddiwr i 'wedi’i ddadactifadu'.
 5. Cadw.