Neidio i'r prif gynnwy

Clefyd feirol sy'n cael ei gario gan bryfed yw'r tafod glas

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae pob anifail cnoi cil yn gallu ei ddal. Nid yw'n effeithio ar bobl ac nid yw'n bresennol ym Mhrydain ond mae'n endemig yn Ffrainc.

Amheuon a chadarnhad

Os oes gennych unrhyw amheuon fod y tafod glas ar eich anifeiliaid, cysylltwch â'ch swyddfa Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion leol ar 0300 303 8268  ar unwaith.

Bydd milfeddygon yr Asiantaeth yn archwilio'r achosion hyn.

Arwyddion clinigol

Gallai'r arwyddion clinigol canlynol fod yn bresennol mewn defaid:

  • briwiau yn y geg
  • llif trwchus o'r trwy a'r geg
  • y geg, pen, gwddf a'r croen yng nghefn y carn wedi chwyddo.

Gallai'r arwyddion clinigol canlynol fod yn bresennol mewn gwartheg:

  • chwydd a briwiau yn y geg
  • llif o'r trwyn
  • croen a llygaid coch am fod gwaed yn casglu ar yr wyneb
  • tethi wedi chwyddo
  • blinder

Tafod glas mewn lloi

Gall buwch gyflo heintiedig drosglwyddo'r tafod glas i'w ffetws.  Bydd y llo'n fach ac yn ddall adeg ei eni a bydd yn marw cyn pen ychydig ddyddiau. Mae nifer y problemau sy'n gysylltiedig â'r math hwn o'r tafod glas sydd ar led yn Ffrainc ar hyn o bryd (BTV-8) yn awgrymu bod yna lai o arwyddion clinigol mewn gwartheg llawndwf. Ond gall achosi mwy o achosion o broblemau clinigol mewn lloi.

Dylai ceidwaid da byw ystyried bod y tafod glas yn achosi lloi wedi'u hanffurfio.

Trosglwyddo ac atal

Gwybed sy'n cario feirws y tafod glas. Mae'r clefyd yn lledaenu pan fydd gwybedyn sy'n cario'r clefyd yn pigo anifail. Mae'r tywydd (yn enwedig y tymheredd a chyfeiriad y gwynt) yn gallu effeithio ar y ffordd y mae'r clefyd yn lledaenu.

Gallwch helpu i atal y clefyd trwy gadw at fesurau bioddiogelwch da ar eich fferm.

Rhannu’r dudalen hon