Skip to main content
Cynnwys

Anemia heintus ceffylaidd

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Mae anemia heintus y ceffylau yn glefyd feirysol mewn ceffylau, mulod ac asynod. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Anthracs

Symptomau a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Clefyd bacteriol sy’n effeithio ar famaliaid a rhai rhywogaethau o adar yw Anthracs
 • Gan gynnwys cyngor ar atal, a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint.

Bioddiogelwch a sgil-gynhyrchion anifeiliaid

Helpu i gydymffurfio â chyfraith ar ymdrin â sgil-gynhyrchion anifeiliaid

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Brwselosis

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Clefyd hynod heintus ar anifeiliaid yw brwselosis, sy'n cael ei achosi gan facteria.

Clefyd Affricanaidd y ceffylau

Symptomau a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Clefyd aujeszky

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Mae clefyd Aujeszky (pseudorabies) yn glefyd sy'n effeithio ar foch yn bennaf ond mae'n gallu cael ei basio i rywogaethau eraill. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Clefyd cyffredin y moch

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Clefyd heintus iawn ar foch sy'n cael ei achosi gan feirws yw clwy clasurol y moch. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Clefyd hydatid

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Clefyd Johne

Symptomau a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Yn disgrifio'r symptomau a sut i rwystro'r clefyd rhag lledaenu mewn buchesi godro.
 • Haint cronig yn y system gastroberfeddol yw clefyd Johne, sy'n effeithio ar ddefaid a gwartheg yn bennaf.

Clefyd newcastle

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Clefyd feirol hynod heintus sy'n effeithio ar adar yw clefyd Newcastle. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Clefyd pothellog y moch

Symptomau a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Clefyd heintus ar foch sy'n cael ei achosi gan feirws yw clefyd pothellog y moch. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Clefyd y crafu

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Mae clefyd y crafu'n glefyd niwrolegol sy'n angheuol i ddefaid a geifr.

Clefyd y croen talpiog

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Clefydau hysbysadwy

Rhaid i chi adrodd clefydau da byw mawr

Canllawiau a gwasanaethau

 • Clefyd heintus ar foch sy'n cael ei achosi gan feirws yw clefyd pothellog y moch. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae clefyd affricanaidd y ceffylau yn glefyd angeuol. Mae’n cael effaith ar geffylau, mulod, asynod a sebras. Mae’n glefyd hysbysadwy.
 • Ei enw cyffredin yw "Clefyd y Gwartheg Gwallgof". Mae'n glefyd angheuol ac mae modd ei drosglwyddo i bobl. Mae BSE yn glefyd hysbysadwy.
 • Mae clefyd Aujeszky (pseudorabies) yn glefyd sy'n effeithio ar foch yn bennaf ond mae'n gallu cael ei basio i rywogaethau eraill. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Clefyd heintus mewn ceirw yw Nychdod Cronig. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Clefyd feirysol hynod heintus yw ffliw adar. Mae’n effeithio ar systemau anadlu, treulio a nerfol llawer o rywogaethau o adar.
 • Mae Feirws Nîl y Gorllewin yn haint sy'n gallu cael ei drosglwyddo rhwng adar, ceffylau a phobl (milhaint). Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae clwy'r traed a'r genau yn glefyd firaol hysbysadwy. Mae'n cael effaith ar wartheg, defaid, moch, geifr ac anifeiliaid eraill â charnau hollt.
 • Y risg i’ch dofednod ac adar a gedwir.
 • Clefyd feirol sy'n cael ei gario gan bryfed yw'r tafod glas
 • Lefel y risg i'ch moch.
 • Clefyd heintus iawn ar foch sy'n cael ei achosi gan feirws yw clwy clasurol y moch. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae anemia heintus y ceffylau yn glefyd feirysol mewn ceffylau, mulod ac asynod. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae clefyd y croen talpiog yn glefyd hysbysadwy ar anifeiliaid sy'n cael ei ledaenu gan feirws.
 • Clefyd feirol hynod heintus sy'n effeithio ar adar yw clefyd Newcastle. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae’n rhaid i chi roi gwybod am y clefydau hyn mewn da byw.
 • Mae'r gynddaredd yn glefyd angheuol sy'n effeithio ar y system nerfol ac yn cael ei achosi gan feirws. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Clefyd sy'n cael ei achosi gan feirws yw clwy Affricanaidd y moch sy'n effeithio ar foch domestig a gwyllt. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Clwy'r traed a'r genau

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Mae clwy'r traed a'r genau yn glefyd firaol hysbysadwy. Mae'n cael effaith ar wartheg, defaid, moch, geifr ac anifeiliaid eraill â charnau hollt.

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Cofrestr o fridiau sydd mewn perygl

Ystyrir bod y bridiau hyn mewn perygl ac efallai y penderfynir eu hatal rhag cael eu difa

Canllawiau a gwasanaethau

Cynllunio ar gyfer clefydau anifeiliaid egsotig wrth gefn

Ein cynllun wrth gefn

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Dolur rhydd feirysol buchol

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Enseffalopathi sbyngffurf buchol

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy (TSE)

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Feirws epidemig dolur rhydd y moch

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Feirws nil y gorllewin

symptomau a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Feirws schmallenberg

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Ffliw adar

Parth atal ffliw adar, symptomau a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Gynddaredd

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Mae'r gynddaredd yn glefyd angheuol sy'n effeithio ar y system nerfol ac yn cael ei achosi gan feirws. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Iechyd gwenyn

Strategaeth gwenyn iach

Canllawiau a gwasanaethau

 • Sut rydym yn bwriadu gweithio gyda gwenynwyr i wella iechyd gwenyn mêl.

Lewcosis ensootig buchol

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Lyssavirus ystlumod

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Moddion anifeiliaid fferm

Cofnod prynu, cofnod gweinyddol

Canllawiau a gwasanaethau

Nychdod cronig

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Clefyd heintus mewn ceirw yw Nychdod Cronig. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Salmonela

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

 • Haint yw salmonela sy'n effeithio ar anifeiliaid (gan gynnwys da byw) ac adar. Mae'n cael ei achosi gan facteria.

TB gwartheg

Symud gwartheg, dileu rhaglen

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Twymyn affricanaidd y moch

Arwyddion clinigol a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Y clafr

Symptomau a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Y tafod glas

Brechlynnau, symptomau a beth i’w wneud os rydych yn amau bod haint

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Rhannu’r dudalen hon