Skip to main content

Canllawiau a gwasanaethau

 • Clefyd feirysol hynod heintus yw ffliw adar. Mae’n effeithio ar systemau anadlu, treulio a nerfol llawer o rywogaethau o adar.
 • Mae Feirws Nîl y Gorllewin yn haint sy'n gallu cael ei drosglwyddo rhwng adar, ceffylau a phobl (milhaint). Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae clwy'r traed a'r genau yn glefyd firaol hysbysadwy. Mae'n cael effaith ar wartheg, defaid, moch, geifr ac anifeiliaid eraill â charnau hollt.
 • Y risg i’ch dofednod ac adar a gedwir.
 • Clefyd feirol sy'n cael ei gario gan bryfed yw'r tafod glas
 • Lefel y risg i'ch moch.
 • Clefyd heintus iawn ar foch sy'n cael ei achosi gan feirws yw clwy clasurol y moch. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae anemia heintus y ceffylau yn glefyd feirysol mewn ceffylau, mulod ac asynod. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae clefyd y croen talpiog yn glefyd hysbysadwy ar anifeiliaid sy'n cael ei ledaenu gan feirws.
 • Clefyd feirol hynod heintus sy'n effeithio ar adar yw clefyd Newcastle. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae’n rhaid i chi roi gwybod am y clefydau hyn mewn da byw.
 • Mae'r gynddaredd yn glefyd angheuol sy'n effeithio ar y system nerfol ac yn cael ei achosi gan feirws. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Clefyd sy'n cael ei achosi gan feirws yw clwy Affricanaidd y moch sy'n effeithio ar foch domestig a gwyllt. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Clefyd heintus ar foch sy'n cael ei achosi gan feirws yw clefyd pothellog y moch. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Mae clefyd affricanaidd y ceffylau yn glefyd angeuol. Mae’n cael effaith ar geffylau, mulod, asynod a sebras. Mae’n glefyd hysbysadwy.
 • Ei enw cyffredin yw "Clefyd y Gwartheg Gwallgof". Mae'n glefyd angheuol ac mae modd ei drosglwyddo i bobl. Mae BSE yn glefyd hysbysadwy.
 • Mae clefyd Aujeszky (pseudorabies) yn glefyd sy'n effeithio ar foch yn bennaf ond mae'n gallu cael ei basio i rywogaethau eraill. Mae'n glefyd hysbysadwy.
 • Clefyd heintus mewn ceirw yw Nychdod Cronig. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Rhannu’r dudalen hon