Neidio i'r prif gynnwy
Y cyfnod pontio

Mae’r DU wedi ymadael â’r UE ac mae’r cyfnod pontio yn mynd rhagddo tan 31 Rhagfyr 2020. Hyd at 31 Rhagfyr 2020, ni fydd y ffordd y mae’r DU yn masnachu â’r UE a gweddill y byd yn newid. 

Yn ystod y negodiadau a gynhaliwyd gydol y cyfnod pontio, mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i weithredu er mwyn amddiffyn a diogelu buddiannau Cymru. 

Mae Llywodraeth y DU a’r UE yn awr wedi cytuno ar gytundeb ar gyfer eu perthynas yn y dyfodol ac ar yr amod y caiff y cytundeb ei ddilysu yn y DU a’r UE, bydd y berthynas newydd yn cael effaith o ddechrau mis Ionawr 2021. Fel llywodraeth gyfrifol rydym wedi gwneud popeth y gallwn i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU o’r UE, gan gymryd camau i ddiogelu buddiannau Cymru a’i phobl.

Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Gweithredu Diwedd y Cyfnod Pontio sy’n ymateb i’r heriau a wynebwn wrth inni agosáu at ddiwedd y cyfnod pontio. 

Byddwn yn darparu gwybodaeth i ddinasyddion a busnesau Cymru drwy’r wefan hon, a fydd yn parhau i ddarparu’r cyngor diweddaraf, yn ogystal â’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gyngor, i’ch helpu chi, eich teuluoedd a’ch busnesau i baratoi ar gyfer unrhyw newidiadau a fydd yn effeithio arnoch chi.  

Rhagor o wybodaeth

Ymweld ag Ewrop 
Cymorth i fusnesau
Meddyginiaethau a chyflenwadau meddygol

Nesaf: Pobl anabl >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol