Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o beth sy'n rhaid i chi ei wneud a beth sydd ar agor ar lefel rhybudd isel lefel 1.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid i chi wneud ar lefel rhybudd 1

Ar lefel 1, rhaid ichi:

 • Gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig chi.
 • Gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) yn mhob lle cyhoeddus dan do.
 • Peidio â ffurfio aelwyd estynedig gyda mwy na 2 aelwyd arall. Peidiwch â’u newid.
 • Peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill dan do.
 • Peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill mewn gardd breifat.
 • Peidio â chwrdd â mwy na 30 o bobl yn yr awyr agored.
 • Gweithio gartre os medrwch.
 • Peidio â theithio heb esgus resymol i ardal sydd â llawer o achosion.

Beth sy'n gallu agor ar lefel rhybudd 1

 • Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant.
 • Sefydliadau addysg uwch.
 • Safleoedd trwyddedig (yn cael gwerthu alcohol rhwng 6am a 10pm. Rhaid i’r safle gau erbyn10:20pm).
 • Siopau nad ydyn nhw’n hanfodol.
 • Gwasanaethau cyswllt agos.
 • Lletygarwch.
 • Llety gwyliau.
 • Mannau o adloniant.
 • Atyniadau dan do i ymwelwyr.
 • Atyniadau awyr agored i ymwelwyr.
 • Cyfleusterau hamdden a ffitrwydd.
 • Canolfannau digwyddiadau a chynadledda.
 • Theatrau a neuaddau cyngerdd.
 • Addoldai.
 • Canolfannau cymunedol.
 • Amlosgfeydd.
 • Llyfrgelloedd ac archifdai.
 • Cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff.
 • Parciau chwarae a pharciau cyhoeddus.
 • Gweithgaredd dan do wedi’i threfnu (hyd at 50 o bobl).
 • Gweithgaredd awyr agored wedi’i threfnu (hyd at 100 o bobl).
 • Teithio dramor.
 • Priodasau (y lleoliad fydd yn pennu faint o bobl).
 • Derbyniad priodas / Te angladd / Gwylnos (50 o bobl dan do, 100 awyr agored).

Beth sy'n gorfod cau ar lefel rhybudd 1

 • Clybiau nos a mannau adloniant i oedolion.