Cynnwys

Anableddau dysgu

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Aren, y bledren a'r prostad

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Awtistiaeth

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Canser

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Chyflyrau croen

Canllawiau a gwasanaethau

Chyflyrau gynaecolegol

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Chyflyrau llwybr treulio

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Clefyd anadlol

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Clefyd y galon

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Clefydau prin

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Dementia

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

 • Polisi a strategaeth
  Grŵp ar Oruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym maes Dementia
  Yr hyn y byddwn yn ei wneud i wella diagnosis, gofal a chymorth i bobl a dementia.
 • Datganiad rhyddid gwybodaeth
  Gwybodaeth ynghylch sefydlu’r Panel Trosolwg Annibynnol ar gyfer yr Ymchwiliadau i Tawel Fan gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Ionawr 2017.
 • Datganiad rhyddid gwybodaeth
  Nifer y negeseuon rhwng y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chadeirydd y Panel Goruchwylio Annibynnol, HASCAS – Ymchwiliad Tawel Fan.

Diabetes

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Heintiau

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Iechyd llygaid

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Iechyd meddwl

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Iechyd y geg a deintyddol

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Niwrolegol

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Orthopedig

Canllawiau a gwasanaethau

Strôc

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Syndrom blinder cronig

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Y glust, y trwyn a’r gwddf

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.