Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Rhaid i chi:

 • beidio â chyfarfod cartrefi eraill dan do

Dylech hunanynysu a chael prawf os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

Y cyfyngiadau yn ystod ein cyfnod o symud allan o gyfyngiadau symud.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 26 Ebrill

Os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn caniatáu, bydd modd cymryd y camau llacio canlynol:
 

 • caniatáu i letygarwch awyr agored agor
 • caniatáu gweithgareddau awyr agored a drefnwyd ymlaen llaw ar gyfer hyd at 30 o bobl
 • caniatáu derbyniadau priodas awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl
 • caniatáu i atyniadau ymwelwyr awyr agored agor

O 12 Ebrill

 • codi’r cyfyngiadau ar deithio o fewn y Deyrnas Unedig a’r Ardal Deithio Gyffredin
 • yr holl ddisgyblion a myfyrwyr i ddychwelyd i ysgolion a lleoliadau addysg bellach
 • caiff campysau prifysgolion agor ar gyfer dysgu cyfunol wyneb yn wyneb ac ar-lein ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • caiff yr holl siopau a gwasanaethau cysylltiad agos agor
 • bydd lleoliadau priodas yn cael gadael i ddarpar gleientiaid ymweld â’u safle drwy apwyntiad yn unig
 • Coronafeirws a’r gyfraith

  Deddfwriaeth sy’n ymateb i phandemig y coronafeirws a chanllawiau esboniadol

 • Gwasanaethau cymunedol

  Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol

 • Strategaeth a thystiolaeth

  Cynnwys y wyddoniaeth, y data a'r dystiolaeth a ddefnyddir i wneud penderfyniadau

 • Addysg a gofal plant

  Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy'n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant

 • Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

  Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl

 • Tai

  Canllawiau coronafeirws ar gyfer perchnogion tai, tenantiaid, landlordiaid, awdurdodau lleol a gwasanaethau tai a digartrefedd

 • Teithio

  Cyngor teithio, teithio tramor a dychwelyd adref, canllawiau i weithredwyr