Neidio i'r prif gynnwy

Mae amrywiolyn newydd o'r feirws sy'n lledaenu’n haws ar led ym mhobman yng Nghymru.

Rhaid:

  • aros gartref
  • cyfarfod pobl yr ydych yn byw gyda nhw yn unig
  • gweithio o gartref os gallwch
  • gwisgo gorchudd wyneb lle bo gofyn
  • golchi eich dwylo'n rheolaidd
  • aros 2 fetr wrth unrhyw un nad ydych yn byw gyda nhw

Mae Cymru oll mewn cyfnod o gyfyngiadau symud (lefel rhybudd 4). Beth sydd angen i chi wneud ar lefel rhybudd 4.

Dylech hunanynysu os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn arddangos symptomau.

Os oes gennych symptomau, dylech gael prawf.