Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Dangosfwrdd rhyngweithiol wedi ei ddiweddaru ar gyfer crynodeb cyfun misol perfformiad a gweithgarwch GIG Cymru.… https://t.co/hfsqQSNFAv

# YstadegauCymru / 17 Mai

Gostyngodd y rheiny’n aros hirach na’r amser targed ar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi yn sylweddol ym mis… https://t.co/skCObX4fcM

# YstadegauCymru / 17 Mai

Cynyddodd canran y cleifion sy’n treulio llai na 4 awr mewn unedau Damweiniau ac Achosion Brys yn Ebr tra gostyngo… https://t.co/ZWYmgoNTMH

# YstadegauCymru / 17 Mai
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu