Awdurdod Cyllid Cymru yn cyhoeddi ystadegau swyddogol ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir (TTT).

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Mai 2018
Diweddarwyd diwethaf:

Datganiadau diweddaraf

Datganiadau chwarterol a blynyddol

Rydyn ni’n cyhoeddi datganiadau ystadegol gyda sylwebaeth ategol ar gyfer pob chwarter calendr, sef:

  • Ebrill i Mehefin
  • Gorffennaf i Medi
  • Hydref i Rhagfyr
  • Ionawr i Mawrth

Datganiadau misol

Caiff ein datganiadau misol eu cyhoeddi fel tablau data ar StatsCymru, heb unrhyw sylwebaeth ategol. Mae’r ystadegau hyn yn diweddaru’r tablau sydd wedi’u cynnwys yn ein datganiadau chwarterol a blynyddol.

Ystadegau misol (cyn Mehefin 2018)

Rydyn ni’n darparu datganiadau rhagarweiniol ar ein hystadegau, fel a ganlyn, sy’n rhoi data a sylwebaeth ar:

  • nifer y cofrestriadau
  • gwerth y ffurflenni treth