Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Rydym yn cynhyrchu ystod eang o ystadegau swyddogol ac ymchwil, ac ar gyfer rhai ohonynt yn defnyddio data am unigolion.

Rydym hefyd yn defnyddio gwybodaeth nad yw'n bersonol a gasglwyd gennym ni a sefydliadau eraill.

Yn ogystal â deddfwriaeth diogelu data, caiff ein defnydd o ddata at ddibenion ystadegol ei reoli yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Mae egwyddor T6 yn y Cod yn ymdrin â llywodraethu data.

Mae'r dogfennau hyn yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio data personol a gesglir gan Lywodraeth Cymru at ddibenion ystadegau ac ymchwil a phwy y dylid cysylltu â hwy os oes gennych unrhyw bryderon.

Cymunedau ac adfywio

Addysg a sgiliau

Ffermio a chefn gwlad

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tai

Y sector cyhoeddus

Twristiaeth

Trafnidiaeth

Y Gymraeg