Canllawiau a gwasanaethau

  • Mae'r rhaglen Cymru o blaid Affrica yn annog ac yn helpu pobl yng Nghymru i gyfrannu at yr ymgyrch i drechu tlodi yn Affrica.

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

  • Adroddiad
    Dros y deng mlynedd diwethaf mae Cymru o blaid Affrica wedi helpu pobl i chwarae mwy o ran mewn datblygu rhyngwladol.