Skip to main content

Canllawiau a gwasanaethau

  • Mae'r rhaglen Cymru ac Affrica yn annog ac yn helpu pobl yng Nghymru i gyfrannu at yr ymgyrch i drechu tlodi yn Affrica.

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

  • Adroddiad
    Dros y deng mlynedd diwethaf mae Cymru o blaid Affrica wedi helpu pobl i chwarae mwy o ran mewn datblygu rhyngwladol.
  • Adroddiad
    Mae’r ddogfen hon yn disgrifio ein dull ni o ymgysylltu’n rhyngwladol ac yn tynnu sylw at y camau y byddwn yn eu cymryd i sicrhau bod Cymru yn ehangu ei phroffil a’i dylanwad yn y byd.

Rhannu’r dudalen hon