Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ar gyfer teithio ar draws Cymru yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwasanaethau rheilffyrdd

Mae’n rhaid i deithwyr ar drenau wisgo gorchudd wyneb.

Ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru am gyngor a chanllawiau neu'r dolenni uniongyrchol isod:

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) yn:

  • patrolio gorsafoedd
  • cefnogi staff y rheilffordd
  • atgoffa'r cyhoedd i ddilyn cyngor y llywodraeth

Os nad ydych yn dilyn y cyngor oddi wrth Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig neu'n ei anwybyddu gallech gael dirwy.

Cysylltwch â'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn eich ardal am ragor o wybodaeth.

Gwasanaethau bysiau

Mae’n rhaid i teithwyr bysus wisgo gorchudd wyneb.

Mae rhai gweithredwyr bysiau yn rhedeg gwasanaeth wedi'i gwtogi.

Nid yw teithio ar rwydwaith TrawsCymru am ddim ar benwythnosau ar gael ar hyn o bryd.

Mae gan Traveline Cymru wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer teithwyr hŷn.

Mae Traveline yn parhau i roi gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar ei wefan: Cymru: coronfeirws y wybodaeth ddiweddaraf.

Bathodynnau Glas

Yn ystod pandemig COVID 19 mae awdurdodau lleol yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd ac ailgeisiadau am Fathodynnau Glas ond mae’n bosibl y bydd oedi o safbwynt eu prosesu yn sgil prinder staff a’r ffaith bod rhai staff wedi’u trosglwyddo i feysydd gwaith eraill sydd â blaenoriaeth.

Gofynnwn i chi barhau i gyflwyno cais ac os ydych yn ailgyflwyno cais cofiwch ganiatáu digon o amser cyn i’ch bathodyn presennol ddod i ben. Bydd staff awdurdodau lleol yn ymateb i chi cyn gynted ag y gallant. Bydd gwefan yr awdurdod lleol perthnasol yn cynnwys gwybodaeth am gymorth a chefnogaeth: Dod o hyd i’ch awdurdod lleol

Bydd Llywodraeth Cymru a llywodraethau eraill y DU yn parhau i fonitro’r sefyllfa yn ofalus a dylai deiliaid Bathodynnau Glas barhau i ddefnyddio eu bathodynnau ar gyfer teithiau, gan gydymffurfio â’r llyfryn hawliau a chyfrifoldebau'r Bathodyn Glas ac unrhyw gyfyngiadau lleol.

Profion a gwersi gyrru

Cewch ragor o wybodaeth ar GOV.UK: Coronafeirws (COVID-19): profion gyrru.

I gael cyngor ar hyfforddiant i yrwyr a reidwyr: Coronafeirws (COVID-19): cyngor ar hyfforddi gyrwyr a reidwyr

Gwasanaethau awyr

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi cynhyrchu cyngor y dylech ei ddarllen os ydych yn bwriadu teithio. Ewch i wefan Maes Awyr Caerdydd am ragor o wybodaeth.

Teithio dramor

Chewch chi ddim teithio’n uniongyrchol i Gymru os ydych wedi ymweld â gwlad (neu basio trwyddi) y cafodd gwaharddiad ar deithio ohoni i’r DU ei wneud yn y 10 niwrnod diwethaf. Edrychwch ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau cyn gadael a chyn teithio yn ôl.

Holwch am gyngor ar y rheolau ar gyfer teithio dramor i ac o Gymru: coronafeirws (COVID-19).

Os ydych yn teithio dramor, holwch am y cyngor diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad cyn teithio.

Cynllun FyNgherdynTeithio

Er mwyn gweld y diweddaraf dilynwch FyNgherdynTeithio ar Twitter neu ewch i wefan FyNgherdynTeithio.

Porthladdoedd

Mae Stena Line wedi mabwysiadu sawl mesur diogelwch rhagofalus i sicrhau taith ddiogel a chyfforddus i bawb.

Dilynwch ein cyngor am wisgo gorchudd wyneb a fferîau.

Holwch am y rheolau ar y ffin i bobl sy’n teithio i ac o Gymru. Os ydych yn teithio dramor, cofiwch edrych ar y cyngor diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad cyn teithio.

Ffyrdd

Gall llwybrau fod yn wahanol wrth i ardaloedd lleol wneud newidiadau. Mae hyn er mwyn galluogi pellter corfforol ar balmentydd a llwybrau beicio.

Dilynwch y cyngor ar gyfer ceir prefiat a cherbydau eraill.

Mae ein swyddogion traffig yn patrolio'r ffyrdd ac yn cadw'r rhwydwaith yn ddiogel. Mae gwybodaeth am broblemau ar ein rhwydwaith ar Traffig Cymru.

Cludwyr nwyddau a gyrwyr eraill

Os oes gennych gyfleusterau toiled mewn canolfan ddosbarthu parhewch i ganiatáu i yrwyr i’w defnyddio cyfleusterau os gwelwch yn dda.

Dylai cyfleusterau golchi dwylo a thoiledau fod ar gael bob amser.