Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio’r hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud os byddwch yn cyrraedd i Gymru heb gael eich brechu’n llawn rhag COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth y mae’n rhaid i chi ei wneud os byddwch yn cyrraedd i Gymru heb gael eich brechu’n llawn

Rhaid i bobl sy’n cyrraedd i Gymru ar ôl bod mewn gwlad ar y rhestr goch yn y 10 diwrnod blaenorol ddilyn y rheolau ar gyfer cyrraedd o wlad ar y rhestr goch.

Rhaid i bobl sy’n cyrraedd i Gymru heb gael eu brechu’n llawn ac sydd heb fod mewn gwlad ar y rhestr goch yn y 10 diwrnod diwethaf:

Rhaid i’r profion i’w cymryd ar ôl cyrraedd gael eu trefnu cyn i chi adael, naill ai:

Os byddwch yn dewis darparwr profion preifat drwy wefan GOV.UK, dylech ddim ond prynu profion ‘swabio eich hun gartref’ am nawr. Cofiwch, mae unrhyw gyfeiriad at gyrraedd Lloegr ar wefan GOV.UK ar gyfer profion diwrnod 2 a diwrnod 8 hefyd yn cynnwys cyrraedd Cymru.

Os bydd eich cyfeiriad neu'ch manylion cyswllt yn newid tra byddwch yng Nghymru, bydd raid ichi ddiweddaru’r rhain yn ôl yr angen drwy gyflwyno ffurflen lleoli teithwyr newydd.

Mae rhai categorïau penodol o bobl wedi’u heithrio rhag rhai o’r gofynion teithio

Diffiniad o frechu’n llawn

Edrychwch i weld pa frechlynnau sydd wedi’u cymeradwyo a’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd â phrawf cymeradwy o frechu.

Os ydych wedi cael eich brechu’n llawn, ond nad ydych yn gymwys o dan y rheolau yma, rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer pobl heb eu brechu’n llawn uchod.

Plant sy'n teithio yng Nghymru

Ceir rhagor o ganllawiau ar yr hyn y mae'n rhaid i blant ei wneud i'w gweld yn y rheolau ar gyfer plant sy’n teithio i Gymru.