Neidio i'r prif gynnwy

Pa reolau y mae’n rhaid i blant eu dilyn wrth deithio i Gymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Plant a phobl ifanc sy’n cyrraedd i Gymru

Gallai’r gofynion ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyrraedd Cymru fod yn wahanol i'r oedolion sy'n teithio gyda nhw. 

Plant a phobl ifanc sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr goch

Rhaid i blant a phobl ifanc dan 18 oed ddilyn yr un rheolau ag oedolion wrth deithio o wlad ar y rhestr goch. Rhaid i bob plentyn a pherson ifanc dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn wrth gyrraedd ac aros mewn cyfleuster cwarantin a reolir.

Edrychwch i weld beth sydd angen i chi ei wneud wrth gyrraedd o wlad ar y rhestr goch.

Plant a phobl ifanc sy’n cyrraedd o wledydd nad ydynt ar y rhestr goch

Mae'r gofynion ar gyfer plant a phobl ifanc yn dibynnu ar eu hoedran ac ar y wlad lle maent yn byw.

Plant sy'n preswylio mewn gwledydd a restrir:

 • Y Deyrnas Unedig
 • Tiriogaethau Tramor Prydain
 • Ynysoedd y Sianel
 • Ynys Manaw
 • Unol Daleithiau America
 • gwlad Ewropeaidd gydnabyddedig (gan gynnwys Andorra, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Monaco, Norwy, San Marino, y Swistir neu Ddinas y Fatican)
 • Yr Aifft
 • Albania
 • Awstralia
 • Antigua a Barbuda
 • Barbados
 • Bahrain
 • Bahamas
 • Bangladesh
 • Bosnia a Herzegovina
 • Brasil
 • Brunei
 • Canada
 • Columbia
 • Chile
 • De Affrica
 • De Korea
 • Dominica
 • Emiradau Arabaidd Unedig
 • Fietnam
 • Ghana
 • Georgia
 • Gogledd Macedonia
 • Grenada
 • Gwlad Thai
 • Gwlad yr Iorddonen
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Israel
 • Jamaica
 • Japan
 • Kenya
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Malaysia
 • Maldives
 • Moldova
 • Montenegro
 • Morocco
 • Namibia
 • Nigeria
 • Oman
 • Pacistan
 • Seland Newydd
 • Qatar
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • St Kitts a Nevis
 • St Lucia, St Vincent a’r Grenadines
 • Taiwan
 • Twrci
 • Wcrain
 • Ynysoedd Philippines
 1. Os ydynt yn 4 oed neu’n iau, nid oes rhaid iddynt gael unrhyw brofion teithio.
 2. Nid oes rhaid i blant 5 i 10 oed gael prawf cyn gadael. Rhaid archebu prawf ymlaen llaw i’r roi iddynt ar Ddiwrnod 2 ar ôl cyrraedd – gweler y canllawiau teithio a phrofion. 
 3. Nid oes rhaid i bobl ifanc 11 i 17 oed gael prawf cyn gadael. Rhaid archebu prawf ymlaen llaw i’r roi iddynt ar Ddiwrnod 2 ar ôl cyrraedd – gweler y canllawiau teithio a phrofion.
 4. Nid oes rhaid i blant o unrhyw oedran sy’n byw yn y gwledydd neu’r tiriogaethau hyn hunanynysu.

Plant sy’n byw mewn gwledydd eraill

 1. Os ydynt yn 4 oed neu’n iau, nid oes rhaid iddynt gael unrhyw brofion teithio.
 2. Rhaid i blant a phobl ifanc 11 i 17 oed gael tystysgrif prawf cyn gadael sy'n dangos eu bod wedi cael prawf Covid negatif o fewn 72 awr cyn gadael – gweler y canllawiau teithio a phrofion.
 3. Rhaid hefyd archebu prawf ymlaen llaw i’r roi iddynt ar Ddiwrnod 2 a Diwrnod 8 ar ôl cyrraedd – gweler y canllawiau teithio a phrofion.
 4. Rhaid i blant o unrhyw oedran sy’n byw yn y gwledydd neu’r tiriogaethau hyn hunanynysu am 10 diwrnod.

Archebu profion

Gallwch ddefnyddio’r porth archebu CTM i archebu a thalu £68 am becyn profion PCR COVID-19 y GIG, neu gallwch brynu prawf o’r rhestr o ddarparwyr preifat ar wefan GOV.UK

Os byddwch yn dewis darparwr profion preifat drwy GOV.UK, dylech ddim ond prynu profion ‘swabio eich hun gartref’ am nawr. Cofiwch, mae unrhyw gyfeiriad at gyrraedd Lloegr ar wefan GOV.UK ar gyfer profion diwrnod 2 a diwrnod 8 hefyd yn cynnwys cyrraedd Cymru.

Pobl ifanc o dan 18 oed sy’n mynd i ysgolion preswyl, colegau neu brifysgolion

Mae rheolau ar wahân i bobl ifanc (dan 18 oed) sy’n mynd i ysgol breswyl, coleg neu brifysgol yng Nghymru ac sy’n cyrraedd o wlad ar y rhestr goch. 

Ceir rhagor o fanylion yma am y gofynion.