Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn gostwng y terfynau cyflymder i leihau llygredd nitrogen deuocsid.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dros haf 2019 rydym wedi:

  • gostwng terfynau cyflymder i 50mya mewn 5 lleoliad
  • ychwanegu camera cyflymder cyfartalog mewn 4 o'r 5 lleoliad i fonitro cyflymder y traffig
  • ychwanegu arwyddion newydd i dynnu sylw at y terfynau cyflymder

Mae'r gwaith hwn yn digwydd ar y ffyrdd a ganlyn:

  • Yr A494 yng Nglannau Dyfrdwy
  • Yr A483 yn Wrecsam
  • Yr M4 rhwng cyffordd 41 a 42 ym Mhort Talbot
  • Yr M4 rhwng cyffyrdd 25 a 26 yng Nghasnewydd (caiff y terfyn cyflymder 50mya ei reoli a'i orfodi ar hyn o bryd gan y system terfyn cyflymder newidiol presennol)
  • Yr A470 rhwng Glan-bad a Phontypridd