Er mwyn lleihau llygredd nitrogen deuocsid rydym yn treialu i ostwng terfynau cyflymder a gwneud newidiadau eraill ar rai ffyrdd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn  ystod y treialu hwn:

  • Bydd terfynau cyflymder yn cael eu gostwng dros dro i 50mya
  • Bydd marciau ceibr ar y ffordd yn cael eu treialu i sicrhau bod digon o ofod rhwng cerbydau
  • Bydd arwyddion newydd yn annog y traffig i deithio’n araf 

Byddwn yn treialu ar y ffyrdd canlynol:

  • A494 yng Nglannau Dyfrdwy
  • A483 yn Wrecsam
  • M4 rhwng cyffyrdd 41 a 42 ym Mhort Talbot
  • M4 yng Nghasnewydd
  • A470 rhwng Glan-bad a Phontypridd

Am wybodaeth ar ansawdd yr aer ewch i Ansawdd Aer Cymru.