Cynnwys

Cau ffyrdd a gwyriadau

Cais am gau priffordd, atal mynediad i gerbydau

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

  • Polisi a strategaeth
    Y ddeddfwriaeth i ddileu yr hawl i gael mynediad at briffordd er mwyn caniatáu datblygiad.
  • Datganiad rhyddid gwybodaeth
    Cyfanswm cost yr holl waith sy'n gysylltiedig â system unffordd y Trallwng.

Cefnffyrdd a thraffyrdd

Gwelliannau i gefnffyrdd, rhwydwaith ffyrdd a'n hymglymiad

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Diogelwch ar y ffyrdd

Pass Plus Cymru, llwybrau diogel mewn cymunedau

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Iawndal pan fydd ffordd yn effeithio ar werth eich eiddo

Ynysu rhag sŵn, prynu gorfodol

Canllawiau a gwasanaethau

Parcio, Bathodynnau Glas a troseddau ffyrdd

Pwy sy’n gymwys, canllawiau i awdurdodau lleol

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Safonau’r priffyrdd

Nodiadau cyngor dros dro, ymylon ffyrdd, arwyddion traffig

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Ymchwiliadau cyhoeddus i ffyrdd

Deall ymchwiliadau cyhoeddus sy’n edrych ar gynigion ffyrdd

Canllawiau a gwasanaethau