Rhaid ailenwi ffeiliau cyn eu uwchlwytho.

Yr enw fydd teitl y ddogfen heb y bylchau a’r nodau arbennig, e.e. ‘canllawiau-teithio-bws-am-ddim-i-awdurdodau-lleol.pdf’. Mae offer ar-lein i helpu gyda hyn e.e. www.htmlescape.net/seo_friendly_url.html.