Neidio i'r prif gynnwy

Dyma sut cafodd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd a fydd yn cychwyn yn 2025 ei ddatblygu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y Cynllun Ffermio Cynaliadwy Bras

Y Cynllun Ffermio Cynaliadwy Bras 

Ar ddydd Mercher 13 Gorffennaf gwnaethom gynnal digwyddiad holi ac ateb byw (ar youtube.com) i ateb eich cwestiynau am y Cynllun Ffermio Cynaliadwy Amlinellol newydd ac arfaethedig.

Rydyn ni wedi cyhoeddi rhestr o gwestiynau cyffredin. Mae’n bwysig cofio fod yr atebion yn adlewyrchu’n syniadau polisi diweddaraf a gallent newid.

Cyd-ddylunio

Mae’r arolwg cydlunio/ffurflen adborth bellach ar gau. Mae’r holl ymatebion wrthi’n cael eu dadansoddi er mwyn ein helpu i fireinio ein cynigion ar gyfer y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu at  y rhaglen gydlunio hon.

Llywodraeth Cymru yw'r rheolydd data ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu, fel rhan o'r canlynol:

  • ffurflen adborth rhanddeiliaid
  • cofrestru ar gyfer cyd-ddylunio
  • arolygon, cyfweliadau a gweithdai

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Podlediad Cynllun Ffermio Cynaliadwy Cyswllt Ffermio

Mae'r podlediad yma yn gyfle i ddeall mwy am gynigion y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Mae'n canolbwyntio ar y Camau Cyffredinol canlynol yn benodol i edrych ar gynhyrchu bwyd cynaliadwy yn barhaus o fewn y cynigion;

  • meincnodi
  • iechyd anifeiliaid
  • elfennau bioddiogelwch

Pennod 70: Y Cynllun Ffermio Cynaliadwy – rhagor o fanylion

Ymgynghoriadau blaenorol ac ymatebion