Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar gyfer myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth yn ystod COVID-19:

Canllawiau gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru ar sut y gallai’r pandemig presennol effeithio ar eich astudiaethau, gan gynnwys gwybodaeth am:

  • eich rhaglen addysg
  • cyllid
  • pa gamau y gallai fod angen ichi eu cymryd
  • sut y gallwch chi gefnogi’r system iechyd a gofal yn ystod COVID-19

Safonau argyfwng a gyflwynwyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac opsiynau sydd ar gael i fyfyrwyr.

Mae safonau argyfwng wedi cael eu cyflwyno er mwyn sicrhau:

  • y gall myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth sydd yn chwe mis olaf eu rhaglenni gwblhau eu hyfforddiant  
  • y gall sefydliadau addysg sicrhau bod myfyrwyr yn cael cymorth a goruchwyliaeth briodol
  • y gall myfyrwyr ddefnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau i gefnogi’r gwaith o ofalu am unigolion