Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am wella amseroedd teithio, diogelwch a lleihau llygredd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Ionawr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Am newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Statws y prosiect: ar y gweill
Rhanbarth/sir: coridor y Gogledd/De
Dyddiad cychwyn: diwedd 2017 (WelTAG cam 1)
Dyddiad gorffen: dechrau 2025
Cost: £50 miliwn
Contractwyr: i'w penodi
Wedi'i gofrestru gyda chynllun adeiladwyr ystyriol: nid eto

Cynnydd presennol

Rydym wedi cwblhau gwerthusiad WelTAG Cam 1 oedd yn nodi rhestr fer o opsiynau. Bu ymgynghori gennym ar yr opsiynau yn ystod gwanwyn 2019. Edrychwyd ar yr ymatebion I’r ymgynghoriad a gweld 4 opsiwn.

Yn 2007 bu ini ddiogelu llwybr trwy Landeilo drwy hysbysiad TR111. Mae'r hysbysiad hwn yn diogelu coridor o dir i rwystro unrhyw ddatblygiadau ar ei hyd. Tra bod yr hysbysiad hwn yn bodoli ni chaiff unrhyw effaith ar y broses WelTAG bresennol.

Amserlen

Penodi ymgynghorydd: gaeaf 2018
WelTAG cam 1: gwanwyn 2018 i wanwyn 2019
WelTAG cam 2: gwanwyn 2019 i hydref 2022
 

Sut yr ydym yn ymgynghori

Byddwn yn cynnal fforymau cyhoeddus ar ddiwedd pob cam WelTAG. Rydym wedi cynnal ymgynghoriad yn hydref 2020.

Camau nesaf

Wedi yr ymgynghoriad bydd y panel adolygu WelTAG yn ystyried eich holl adborth ac yn argymell opsiwn a ffefrir erbyn hydref 2022.