Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â’ch corff rheoli adeiladu i holi am gydymffurfio â rheoliadau adeiladu.

Os nad yw eich ymholiad yn ymwneud â chydymffurfio â rheoliadau adeiladu, cysylltwch â ni:

Ebost: enquiries.brconstruction@gov.wales

Ffôn: 03000 628 144 neu 03000 628 646

Rheoliadau Adeiladu
Llywodraeth Cymru
Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ