• Apeliadau cynllunio

    Cyflwyno apêl, chwilio am neu gwneud sylwadau ynghylch apêl

  • Caniatâd cynllunio

    Cyflwyno cais am ganiatâd, cyflwyno sylwadau ar gais a chyngor ar brosiectau cyffredin

  • Cynlluniau datblygu

    Sut mae awdurdodau cynllunio’n bwriadu datblygu tir

Diwedderaf