Skip to main content

Grŵp Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg

Beth rydym yn ei wneud

Mae Grŵp Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg yn rhoi cyngor ar sut i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd buddsoddi ar draws Blaenau Gwent a rhanbarth ehangach y Cymoedd.

Gwybodaeth gorfforaethol

Rhannu’r dudalen hon