Beth rydym yn ei wneud

Mae Grŵp Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg yn rhoi cyngor ar sut i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd buddsoddi ar draws Blaenau Gwent a rhanbarth ehangach y Cymoedd.

Gwybodaeth gorfforaethol