Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r Grŵp Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg.

Yr unigolyn canlynol yw aelodau’r panel:

  • Mark Langshaw MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Continental Teeves, Glynebwy (Cadeirydd)
  • Katy Chamberlain, Prif Weithredwr Busnes mewn Ffocws a Dirprwy Gadeirydd Bwrdd Strategaeth ICAEW Cymru
  • Richard Crook, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Amgylchedd ac Adfywio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  • James Davies, Cadeirydd Diwydiant Cymru ac Aelod Cyngor CCAUC
  • Julian Morris, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cisco 
  • Yr Athro Setchi Rossi, Arweinydd y Grŵp Gweithgynhyrchu Uchel ei Werth, Prifysgol Caerdydd
  • Tim Williams, Cyn Brif Swyddog Gweithredol Fforwm Modurol Cymru