Skip to main content

Dylech adrodd ar y canlynol:

  • Unrhyw adar dŵr gwyllt marw (elyrch, gwyddau neu hwyiaid) neu wylanod marw
  • adar gwyllt marw eraill, fel gwylanod neu adar ysglyfaethus

Cysylltwch â llinell gymorth DEFRA:

  • 03459 33 55 77 (dewiswch opsiwn 7)

Rhannu’r dudalen hon