Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn gwella cynllun y cyffyrdd hyn i sicrhau bod modd teithio yn fwy diogel ac yn gynt.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Tachwedd 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y Prosiect: wedi ei GynllunioCronfeydd yr UE yng Nghymru
Rhanbarth/sir: Conwy
Dyddiad dechrau adeiladu: 2021
Dyddiad dod i ben: 2022
Cost: Rydym wedi sicrhau £26 miliwn o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i wneud y gwelliannau i’r ddwy gyffordd hyn.
 

Pam rydym yn ei wneud

Rydym yn ceisio cyflymu teithiau ar hyd yr A55.

Bydd y newidiadau hyn yn:

  • hwyluso gwaith cynnal a chadw
  • gwella’n gallu i ddelio ag argyfyngau

Fideo awyr A55 cyffordd 15:

Fideo awyr A55 cyffordd 16:

Cynydd Presennol

Mae’r strategaeth un opsiwn wedi’i gytuno ar gyfer pob cyffordd.

Rydym wedi cyhoeddi cynllun llwybr a ddiogelir.

Rydym wedi penodi ymgynghorwr i ddatblygu’r cam nesaf hwn o’r prosiect. Bydd hyn yn arwain at gam pellach ble y byddwn yn comisiynu contractwr i adeiladu’r cynllun drwy gontract dylunio ac adeiladu.

Y cynllun

Byddwn yn adeiladu cyffyrdd newydd ar wahanol lefelau yn lle cylchfannau Cyffordd 15 ac 16. Bydd traffig yn ymuno â’r gefnffordd drwy ffordd ymuno yn hytrach na chylchfan. Bydd hyn yn caniatáu i draffig ar yr A55 lifo’n fwy esmwyth heb orfod arafu wrth gylchfan.

Amserlen

Datblygu cynllun ac opsiynau: hydref 2017 i gaeaf 2019/20
Proses statudol: gaeaf 2019/20 i gaeaf 2020/21
Cynllun manwl ac adeiladu: 2021 i 2022

Sut yr ydym yn ymgynghori

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus gennym ym mis Gorffennaf 2008 ac ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Rhagfyr 2017. Ers penodi ein hymgynghorwr rydym wedi cynnal ymgynghoriad 12 wythnos rhwng 4 Mehefin a 28 Awst 2018.

Camau nesaf

Bydd ein hymgynghorwr yn datblygu’r opsiwn sengl drwy ymgynghori â’n rhanddeiliaid. Cynhelir archwiliadau ar y safle i benderfynu ar y cyfyngiadau amgylcheddol a geodechnegol.

Byddwn wedyn yn dechrau datblygu’r opsiynau a ffefrir yn fanylach gan ymgynghori â rhanddeiliaid. Bydd hynny’n cynnwys ymchwiliadau amgylcheddol a geodechnegol.

Rhannu’r dudalen hon