Neidio i'r prif gynnwy

The Planning Inspectorate

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn delio ag apeliadau cynllunio, ceisiadau cynllunio seilwaith cenedlaethol, archwiliadau o gynlluniau lleol a gwaith achos arall yn gysylltiedig â chynllunio a gwaith achos arbenigol yng Nghymru a Lloegr.

Pobl allweddol

David Holt
David Holt
Cyfarwyddwyr Anweithredol
Trudi Elliott
Trudi Elliott
Cadeirydd Annibynnol
Graham Stallwood
Graham Stallwood
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Christine Thorby
Christine Thorby
Cyfarwyddwr Strategaeth
Paul McGuinness
Paul McGuinness
Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Corfforaethol
Sarah Richards
Sarah Richards
Prif Weithredwr
Tony Thickett
Tony Thickett
Pennaeth Arolygiaeth Gynllunio Cymru
Navees Rahman
Navees Rahman
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
Tim Guy
Tim Guy
Cyfarwyddwr Trawsnewid
Susan Johnson
Susan Johnson
Cyfarwyddwyr Anweithredol
Jayne Erskine
Jayne Erskine
Cyfarwyddwyr Anweithredol

Cyswllt

Ymholiadau cyffredinol, gwybodaeth am apeliadau yng Nghymru neu gopïau o benderfyniadau.

Ffôn - 0303 444 5940

e-bost - cymru@planninginspectorate.gov.uk

Am ymholiadau am ein gwasanaeth apeliadau ar-lein

Ffôn - 0303 444 5000 

e-bost - pcs@planninginspectorate.gov.uk

Cyferiad post

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Rhannu’r dudalen hon