The Planning Inspectorate

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn delio ag apeliadau cynllunio, ceisiadau cynllunio seilwaith cenedlaethol, archwiliadau o gynlluniau lleol a gwaith achos arall yn gysylltiedig â chynllunio a gwaith achos arbenigol yng Nghymru a Lloegr.

Pobl allweddol

Cyswllt

Ymholiadau cyffredinol, gwybodaeth am apeliadau yng Nghymru neu gopïau o benderfyniadau.

Ffôn - 0303 444 5940

e-bost - cymru@planninginspectorate.gov.uk

Am ymholiadau am ein gwasanaeth apeliadau ar-lein

Ffôn - 0303 444 5000 

e-bost - pcs@pins.gsi.gov.uk.

Amseroedd agor y Nadolig

Sylwch y bydd ein llinell Ymholiadau Cyffredinol ar agor yn ystod yr oriau canlynol dros y Nadolig:

  • Dydd Llun 23 Rhagfyr: 8:30 tan 15:00 
  • Dydd Mawrth 24 Rhagfyr: 8:00 tan 14.00
  • Dydd Gwener 27 Rhagfyr: AR GAU
  • Dydd Llun 30 Rhagfyr: 10:00 tan 14:00
  • Dydd Mawrth 31 Rhagfyr: 10:00 tan 14.00
  • Dydd Mercher 1 Ionawr: AR GAU

Cyferiad post

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ