Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn delio ag apeliadau cynllunio, ceisiadau cynllunio seilwaith cenedlaethol, archwiliadau o gynlluniau lleol a gwaith achos arall yn gysylltiedig â chynllunio a gwaith achos arbenigol yng Nghymru a Lloegr.

Pobl allweddol

Cyswllt

Ymholiadau cyffredinol, gwybodaeth am apeliadau yng Nghymru neu gopïau o benderfyniadau.

Ffôn - 0303 444 5940

e-bost - cymru@planninginspectorate.gov.uk

Am ymholiadau am ein gwasanaeth apeliadau ar-lein

Ffôn - 0303 444 5000 

e-bost - pcs@pins.gsi.gov.uk.
 

Cyferiad post

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ