Ymdrinnir ag apeliadau cefn gwlad, mynediad, a hawliau tramwy gan yr arolygiaeth cynllunio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Awst 2004
Diweddarwyd ddiwethaf:

Apeliadau hysbysiad mynediad

Apeliadau cyfyngu ar fynediad

Atodlen 14 i Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Apeliadau gwrychoedd