Neidio i'r prif gynnwy

Ceir gwahanol gyfraddau a bandiau trethi ar gyfer gwahanol fathau o eiddo. Gweinidogion Cymru sy'n pennu'r cyfraddau a'r bandiau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir. Maent yn cael eu cymeradwyo gan Senedd Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Chwefror 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Prif gyfraddau trethi preswyl

Pan fyddwch yn prynu eiddo preswyl (rhydd-ddaliad neu lesddaliad) bydd y cyfraddau canlynol yn gymwys i'r gyfran o'r pris yr ydych yn ei dalu ym mhob band.

Ar gyfer trafodiadau sydd â dyddiad dod i rym rhwng 01 Ebrill 2018 a 26 Gorffennaf 2020:

Trothwy'r pris Cyfradd LTT
Y gyfran hyd at
a chan gynnwys £180,000
0%
Y gyfran dros £180,000
hyd at a chan gynnwys £250,000
3.5%
Y gyfran dros £250,000
hyd at a chan gynnwys £400,000
5%
Y gyfran dros £400,000
hyd at a chan gynnwys £750,000
7.5%
Y gyfran dros £750,000
hyd at a chan gynnwys £1,500,000
10%
Y gyfran dros £1,500,000 12%

Enghraifft

Os ydych chi'n prynu tŷ am £260,000, byddwch yn talu:

0% ar y £180,000 cyntaf £0
3.5% ar y £70,000 nesaf £2,450
5% ar y £10,000 olaf £500
Cyfanswm yr LTT fydd £2,950

Ar gyfer trafodiadau sydd â dyddiad dod i rym ar neu ar ôl 27 Gorffennaf 2020:

Trothwy'r pris Cyfradd LTT

Y gyfran hyd at
a chan gynnwys £250,000

0%

Y gyfran dros £250,000
hyd at a chan gynnwys £400,000

5%

Y gyfran dros £400,000
hyd at a chan gynnwys £750,000

7.5%

Y gyfran dros £750,000
hyd at a chan gynnwys £1,500,000

10%

Y gyfran dros £1,500,000

12%

Enghraifft

Os ydych chi'n prynu tŷ am £300,000, byddwch yn talu:

0% ar y £250,000 cyntaf

£0

5% ar y £50,000 olaf

£2,500

Cyfanswm yr LTT fydd

£2,950

Cyfanswm y gwerth yr ydych yn talu LTT arno fel rheol yw'r pris yr ydych yn ei dalu am yr eiddo neu'r tir, ond fe allai gynnwys mathau eraill o daliad megis nwyddau, gwaith neu wasanaethau, rhyddhad rhag dyled, neu drosglwyddo dyled, gan gynnwys gwerth unrhyw forgais heb ei dalu.

Nid oes unrhyw LTT yn daladwy ar renti sy'n daladwy o dan les ar gyfer eiddo preswyl.

Cyfraddau trethi preswyl uwch

Pan fyddwch yn prynu eiddo preswyl a chithau eisoes yn berchen ar un neu ragor o eiddo preswyl efallai y bydd angen ichi dalu'r cyfraddau preswyl uwch.

Trothwy'r pris Cyfradd LTT
Y gyfran hyd at
a chan gynnwys £180,000
3%
Y gyfran dros £180,000
hyd at a chan gynnwys £250,000
6.5%
Y gyfran dros £250,000
hyd at a chan gynnwys £400,000
8%
Y gyfran dros £400,000
hyd at a chan gynnwys £750,000
10.5%
Y gyfran dros £750,000
hyd at a chan gynnwys £1,500,000
13%
Y gyfran dros £1,500,000 15%

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell drethi ACC i gyfrifo faint o dreth y byddwch yn ei thalu.

Enghraifft

Os prynwch ail gartref am £260,000 byddwch yn talu:

3% ar y £180,000 cyntaf £5,400
6.5% ar y £70,000 nesaf £4,550
8% ar y £10,000 olaf £800
Cyfanswm yr LTT fydd £10,750

Os ydych yn disodli'ch prif breswylfa efallai na fydd y cyfraddau uwch yn gymwys.

Pan fydd cwmnïau'n prynu eiddo preswyl bydd rhaid iddynt dalu'r cyfraddau preswyl uwch.

Pan fydd ymddiriedolaethau'n prynu eiddo preswyl efallai y bydd rhaid iddynt dalu'r cyfraddau preswyl uwch.

Cyfraddau treth eiddo amhreswyl

Pan fyddwch yn prynu eiddo amhreswyl (rhydd-ddaliol neu brydlesol) megis siopau, swyddfeydd neu dir amaethyddol bydd y cyfraddau canlynol yn gymwys i'r gyfran o'r pris yr ydych yn ei dalu ym mhob band.

Trothwy'r  pris Cyfradd LTT
Y gyfran hyd at
a chan gynnwys £150,000
0%
Y gyfran dros £150,000
hyd at a chan gynnwys £250,000
1%
Y gyfran dros £250,000
hyd at a chan gynnwys £1,000,000
5%
Y gyfran dros £1,000,000 6%

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell drethi ACC i gyfrifo faint o dreth y byddwch yn ei thalu.

Rhent eiddo amhreswyl

Os ydych yn talu rhent hefyd ar les a roddir, gallai rheolau fod yn gymwys sy'n dileu'r trothwy o 0% (gweler y tabl uchod).

Gallai'r rhent dros dymor les sydd newydd gael ei rhoi fod yn agored i LTT ac fe'i cyfrifir ar ei werth cyfredol net (NPV).

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell drethi NPV ACC i gyfrifo ffigur y rhent y byddwch yn talu treth arno.

Pan fydd treth yn daladwy ar renti sy'n ddyledus o dan dymor les, mae'r cyfraddau canlynol yn gymwys.

Trothwy NPV Cufradd LTT
Y gyfran hyd at a
chan gynnwys £150,000
0%
Y gyfran dros £150,000
hyd at a chan gynnwys £2,000,000
1%
Y gyfran dros £2,000,000 2%

Enghraifft

Os rhoddir les newydd ichi ar swyddfa ag NPV o £170,000 byddwch yn talu:

0% ar y £150,000 cyntaf £0
1% ar y £20,000 olaf £200
Cyfanswm yr LTT fydd £200

Rhannu’r dudalen hon