Neidio i'r prif gynnwy

O fis Mawrth 2022 ymlaen, mae'r gyfraith yng Nghymru yn newid.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth yw cosb gorfforol

Ystyr cosb gorfforol yn y cyd-destun hwn yw defnyddio grym corfforol i gosbi plentyn. Smacio plentyn yw'r hyn sy'n dod i gof fel arfer, ond nid yw'n golygu smacio yn unig. Nid oes rhestr ddiffiniol o'r hyn y mae cosb gorfforol yn ei gynnwys. 

Pam ydych chi'n newid y gyfraith

Rydyn ni am helpu i amddiffyn plant a'u hawliau, gan gynnwys helpu i roi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd iddynt. Mae gwaith ymchwil yn awgrymu y gallai cosbi corfforol o dan unrhyw amodau fod yn niweidiol i blant. Rydyn ni am i blant gael eu diogelu rhag cosbau corfforol yn yr un ffordd ag oedolion.

Felly, mae'n gyfreithiol i gosbi plant yn gorfforol ar hyn o bryd

Mae rhywfaint o amwysedd. Mae taro plentyn yn ymosodiad cyffredin. Os bydd oedolyn yn cael ei gyhuddo o ymosodiad cyffredin ar blentyn, gallai’r unigolyn hwnnw geisio defnyddio amddiffyniad cosb resymol. O fis Mawrth 2022 ymlaen, ni fydd yr amddiffyniad hwnnw ar gael i oedolion ei ddefnyddio mwyach. Mae hynny'n golygu y bydd plant yn cael eu diogelu rhag cosbau corfforol yn yr un ffordd ag y mae oedolion. Ni fydd trosedd newydd yn cael ei chreu.

A fydd y newid yn y gyfraith yn berthnasol i bawb yng Nghymru

Bydd, oherwydd bydd cosbi plentyn yn gorfforol yn erbyn y gyfraith yng Nghymru. Ac fel sy'n wir am gyfreithiau eraill, byddai'r gyfraith honno'n berthnasol i ymwelwyr yng Nghymru hefyd. 

Pam mae'r gyfraith yn dod i rym yn 2022

Rydyn ni am wneud yn siŵr bod pawb yn barod ar gyfer y newid i'r gyfraith. Rydyn ni am sicrhau bod gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda rhieni a phlant yn gwybod am y newid i'r gyfraith. Rydyn ni hefyd yn cydweithio â sefydliadau sy'n ymwneud â rhoi'r gyfraith newydd mewn grym. 

Sut galla' i gael rhagor o gyngor a chymorth ar fagu plant

Mae ymgyrch Magu plant. Rhowch amser iddo  yn cynnig cyngor, awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol sy'n canolbwyntio ar ddulliau cadarnhaol o fagu plant.

Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #StopioCosbiCorfforol: