Mae’r Llwybr Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar yn rhoi wybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol am yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn genedlaethol i drafod gyda rhieni agweddau ar rianta mewn modd cadarnhaol, byw yn iach a datblygiad plant. Ceir gwybodaeth hefyd am y budd-daliadau lles sydd ar gael i deuluoedd.