Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau Dewi Sant

Pwy ddylai Cymru fod yn falch ohonynt?

Am y gwobrau
Am y gwobrau
Yr wybodaeth i gyd am y gwobrau.
Enillwyr a theilyngwyr
Enillwyr a theilyngwyr
Gweler rhestr yr enillwyr a theilyngwyr blaenorol Gwobrau Dewi Sant
Enwebu
Enwebu
Ydych chi’n ‘nabod rhywun ysbrydoledig? Unigolyn neu grŵp y gall Cymru fod yn falch ohonynt?

Am y gwobrau

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru sy’n cael eu henwebu gan y cyhoedd.

Mae naw Gwobr Dewi Sant. Rhoddir pob gwobr mewn categorïau penodol o weithgarwch a llwyddiant.

  • Dewrder
  • Ysbryd y Gymuned
  • Gweithiwr critigol (gweithiwr allweddol)
  • Diwylliant a Chwaraeon
  • Busnes
  • Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Dyngarol
  • Person Ifanc
  • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

Darllenwch fwy

line

Enwebwch

Pwy sy’n eich ysbrydoli? Pwy ddylai Cymru fod yn falch ohonynt? Mae'r Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl wahanol o Gymru a thu hwnt.