Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad, a gynhyrchwyd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, sy'n cynnwys data ar dderbyniadau brys a'r rhai sy'n cynnwys llawdriniaeth ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Daw'r wybodaeth o Gronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW). Yn y Gronfa Ddata hon mae holl weithgareddau cleifion mewnol ac achosion dydd yn GIG Cymru ynghyd â data am drigolion Cymru gafodd eu trin yn Ymddiriedolaethau Lloegr. Mae'r gwahanol dablau yn cynnwys ffigurau am dderbyniadau a chyfnodau a hyd yr arhosiad ar gyfartaledd. Mae'r wybodaeth ar gael yn ôl y math o dderbyniad (brys neu ddewisol) oed y claf, arbenigedd, diagnosis a'r driniaeth a roddwyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Ymholiadau ynglŷn â data derbyniadau ysbytai

Holl ymholiadau arall: Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099