Neidio i'r prif gynnwy

Ar 1 Gorffennaf 2021, dychwelodd band cyfradd sero TTT ar gyfer trafodiadau eiddo preswyl i £180,000. Mae'r dyddiad y byddwch yn ei roi yn y gyfrifiannell hon yn pennu pa gyfraddau a bandiau y mae'n eu defnyddio.

Nid oes rheolau trosiannol. Bydd angen i drafodiad fod wedi'i gwblhau cyn dydd Iau 1 Gorffennaf 2021 i ddefnyddio'r cynnydd dros dro i'r band cyfradd sero

Defnyddiwch y gyfrifiannell hon i'ch helpu i weithio allan faint o Dreth Trafodiadau Tir (TTT) y bydd angen i chi ei dalu o bosib os fyddwch chi'n prynu eiddo neu dir yng Nghymru.

Ar gyfer eiddo preswyl, bydd angen i chi wybod ai prif gyfraddau neu gyfraddau uwch TTT sy’n berthnasol.

Mae'r gyfrifiannell hon yn gweithio ar gyfer y rhan fwyaf o drafodiadau. Ar gyfer achosion mwy cymhleth, neu os ydych chi'n ansicr o ran sut mae'r dreth yn berthnasol:

Gwasanaeth ar-lein Awdurdod Cyllid Cymru