Gallwch chi ddefnyddio hwn i gyfrifo faint o Dreth Trafodiadau Tir bydd angen i chi ei dalu am drafodiadau yng Nghymru a gwblhawyd ar neu ar ôl 1 Ebrill 2018.

Mae’r cyfrifiad yn seiliedig ar y cyfraddau a’r bandiau sydd wedi cael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae angen i chi benderfynu os ydy’r cyfraddau uwch yn berthnasol i’ch trafodiadau chi. Os ydych chi’n unigolyn a’ch bod eisoes yn berchen ar un eiddo preswyl neu fwy, efallai bydd angen i chi dalu’r gyfradd breswyl uwch. Os ydych chi’n newid eich prif breswylfa, efallai na fydd y cyfraddau uwch yn berthnasol.

Mae'r cyfrifiannell hwn yn offeryn i'ch helpu i asesu'r dreth y mae angen i chi ei dalu. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y wybodaeth yn eich ffurflen yn gywir.

Efallai bydd angen cyfrifiadau gwahanol ar gyfer trafodiadau cysylltiol, caffael sy’n ymwneud â mwy nag un annedd, unigolion sy’n defnyddio hawliau ar y cyd a rhyddhad caffael.