Neidio i'r prif gynnwy

Ar y 14 o Orffennaf 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau i gyfraddau preswyl a bandiau'r Dreth Trafodiadau Tir. Daeth y newidiadau hyn i rym ar y 27 o Orffennaf 2020. 

Rydyn ni wedi diweddaru ein cyfrifiannell, ein gwasanaethau ar-lein a’n canllawiau.

Gall y gyfrifiannell hon eich helpu i weithio allan faint o Dreth Trafodiadau Tir (TTT) y bydd angen i chi ei thalu os byddwch yn prynu eiddo neu dir dros bris penodol yng Nghymru. 

Mae hyn ar gyfer trafodiadau yng Nghymru a gwblhawyd ar 1 Ebrill 2018 neu ar ôl hynny. 

Mae'r cyfrifiad yn seiliedig ar y cyfraddau a bandiau treth sydd wedi eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Cyn i chi ddechrau

Os ydych eisoes yn berchen ar 1 eiddo preswyl neu fwy, efallai y bydd angen i chi dalu'r gyfradd breswyl uwch. Os ydych yn prynu eiddo newydd yn lle eich prif breswylfa, efallai na fydd cyfraddau uwch yn berthnasol. Gweler ein canllawiau i gyfraddau uwch

Mae'r gyfrifiannell hon yn offeryn i'ch helpu i asesu'r dreth y mae angen i chi ei thalu ar gyfer y rhan fwyaf o drafodiadau. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siwr bod y wybodaeth yn eich ffurflen dreth yn gywir.

Efallai y byddwch angen gwahanol gyfrifiadau ar gyfer: