Neidio i'r prif gynnwy

Daeth Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol 2022 i rym ar 22 Ebrill 2022. Caiff ei ôl-ddyddio i 1 Ebrill 2021. Mae hyn yn ad-dalu'r gweithwyr amaethyddol hynny a fyddai wedi disgwyl cynnydd yn eu cyflog yr awr o'r dyddiad hwn ymlaen, fel y cynigiwyd yn yr ymgynghoriad ym mis Hydref 2020. O ganlyniad, efallai y bydd angen i rai cyflogwyr wneud ôl-daliadau i rai o'u gweithwyr.

Mae'r Gorchymyn yn gwneud rhai newidiadau sylweddol i'r fframwaith Isafswm Cyflog Amaethyddol gan gynnwys strwythur graddio newydd ar gyfer gweithwyr amaethyddol.

Cyfraddau Isafswm Cyflog 2021/2022

Mae’r cyfraddau tâl isaf ar gyfer y pum gradd newydd o Weithiwr Amaethyddol o 1 Ebrill 2021 fel a ganlyn:

Gradd Cyfradd tâl isaf yr awr
Gradd A Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (16-17 oed) £4.62
Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (18-20 oed) £6.56
Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (21-22 oed) £8.36
Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (23+ oed) ££8.91
Gradd B Gweithiwr Amaethyddol (16-17 oed) £4.62
Gweithiwr Amaethyddol (18-20 oed) £6.56
Gweithiwr Amaethyddol (21-22 oed) £8.36
Gweithiwr Amaethyddol (23+ oed) £9.19
Gradd C C – Gweithiwr Amaethyddol Uwch £9.50*
Gradd D D – Uwch-weithiwr Amaethyddol £10.39
Gradd E

E – Rheolwr Amaethyddol

£11.40
 
Prentis Blwyddyn 1 £4.30
Prentis Blwyddyn 2 a thu hwnt (o dan 19 oed) £4.62
Prentis Blwyddyn 2 a thu hwnt (19-20 oed) £6.56
Prentis Blwyddyn 2 a thu hwnt (21-22 oed) £8.36
Prentis Blwyddyn 2 (23+ oed) £8.91

Y newidiadau eraill i gyfraddau lwfansau yw:

Lwfans Cyfradd
Lwfans Cŵn £8.53  
Lwfans Gweithio gyda’r Nos £1.62  
Lwfans Geni / Mabwysiadu £67.09  

Cyfraddau Isafswm Cyflog o 1 Ebrill 2022

Mae cyfraddau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol / Cyflog Byw Cenedlaethol yn cynyddu ar 1 Ebrill 2022. Mae'r codiadau hyn yn effeithio ar bob gweithiwr, gan gynnwys gweithwyr amaethyddol. Felly, mae’r cyfraddau tâl isaf ar gyfer y pum gradd newydd o weithiwr amaethyddol o 1 Ebrill 2022 (a fydd yn aros mewn grym hyd nes y gwneir Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol newydd, neu hyd nes y cânt eu disodli gan newidiadau pellach i’r Isafswm Cyflog Byw / Cyflog Byw Cenedlaethol) fel a ganlyn:

Gradd £ yr awr
Gradd A Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (16-17 oed) £4.81
Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (18-20 oed) £6.83
Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (21-22 oed) £9.18
Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (23+ oed) £9.50
Gradd B Gweithiwr Amaethyddol (16-17 oed) £4.81
Gweithiwr Amaethyddol (18-20 oed) £6.83
Gweithiwr Amaethyddol (21-22 oed) £9.18
Gweithiwr Amaethyddol (23+ oed) £9.50
Gradd C Gweithiwr Amaethyddol Uwch £9.50
Gradd D Uwch-weithiwr Amaethyddol £10.39
Gradd E Rheolwr Amaethyddol £11.40
 
Prentis Blwyddyn 1 £4.81
Prentis Blwyddyn 2 a thu hwnt (o dan 19 oed) £4.81
Prentis Blwyddyn 2 a thu hwnt (19-20 oed) £6.83
Prentis Blwyddyn 2 a thu hwnt (21-22 oed)
£9.18
Prentis Blwyddyn 2 (23+ oed) £9.50

Mae’r Gorchymyn yn rhewi cyfraddau isafswm cyflog ar gyfer gweithwyr amaethyddol a gyflogwyd cyn 22 Ebrill 2022 a fyddai fel arall yn wynebu gostyngiad yn eu hisafswm cyflog fesul awr yn sgil y newidiadau hyn. Bydd y sefyllfa hon yn parhau hyd nes y bydd y cyfraddau yn cyrraedd eu tâl presennol neu’n mynd y tu hwnt iddo, neu hyd nes y byddant yn codi i’r radd nesaf.

Mae gwybodaeth a chanllawiau manylach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ar Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru.