Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cwyn amdanom.

Darllenwch ein canllawiau 'Sut i wneud cwyn am Lywodraeth Cymru’. Gallwch hefyd wneud cwyn trwy e-bost, ffôn neu’r post.

Eich manylion
Eich cwyn
Cofiwch gynnwys manylion o beth y credwch y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud yn anghywir, neu wedi methu â gwneud, a beth ddylid ei wneud i gywiro’r sefyllfa.
Os felly, rhowch fanylion cryno.
Bydd Llywodaeth Cymru yn defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd i brosesu eich cwyn yn unol a’n hysbysiad preifatrwydd corfforaethol a’r polisi cwynion i gwsmeriaid.