Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Deunyddiau cyfeirio deddfwriaethol

Dyma ddeunyddiau cyfeirio deddfwriaethol Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Canllawiau Arddull Deddfwriaethol

Mae’r Canllawiau Arddull Deddfwriaethol yn rhoi cyngor ac arweiniad ar arddull tŷ’r cyfieithwyr deddfwriaethol i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau deddfwriaethol ar ran Llywodraeth Cymru. Byddwn yn diweddaru'r Canllawiau Arddull Deddfwriaethol yn rheolaidd.

Geirfa Drafftio Deddfwriaethol

Mae’r Eirfa yn cynnwys geiriau ac ymadroddion a ddefnyddir yn gyffredin yn neddfwriaeth Cymru.  Fe’i lluniwyd i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau deddfwriaethol ar ran Llywodraeth Cymru. Byddwn yn diweddaru'r Eirfa Drafftio Deddfwriaethol yn rheolaidd.