Skip to main content
BydTermCymru

TermCymru

Termau coronafeirws

Mae’r sefyllfa o ran yr argyfwng coronafeirws yn newid yn ddyddiol. Rydym yn ychwanegu termau newydd sy’n berthnasol i’r maes hwn bob wythnos. Rydym hefyd yn cynnal prosesau i safoni’r termau hyn. Mae’n bosibl y bydd yr argymhellion ar gyfer termau penodol yn newid yn sgil hynny. Mae’n werth gwirio termau yn rheolaidd i sicrhau nad yw’r argymhellion wedi newid.

Ymadroddion coronafeirws

Ychwanegwyd dwy eitem at yr Arddulliadur sy’n berthnasol i ddeunyddiau cysylltiedig â’r coronafeirws. Mae ‘adref a gartref’ yn ein hatgoffa o’r gwahaniaeth rhwng y ddau air, a ‘can’ yn tynnu sylw at y ffaith mai ‘cael’ yw’r ystyr weithiau, nid ‘gallu’.

Termau newydd

Ychwanegwyd 78 o dermau newydd i BydTermCymru ar 27 Mawrth 2020.

Rhannu’r dudalen hon