Neidio i'r prif gynnwy
BydTermCymru

TermCymru

Termau newydd

Ychwanegwyd 246 o dermau newydd i TermCymru ar 19 Tachwedd 2021.

Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru

Am gyfnod, tra bu gwefan newydd Comisiynydd y Gymraeg yn cael ei chreu, bu Llywodraeth Cymru yn lletya’r Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol ar wefan BydTermCymru. Erbyn hyn mae gwefan Comisiynydd y Gymraeg yn weithredol, ac ni fydd y Rhestr yn cael ei chynnal ar BydTermCymru o hyn allan. Ewch draw i wefan y Comisiynydd i gael gafael ar y fersiwn ddiweddaraf ar y Rhestr.

Enwau lleoedd tramor

Mae'r Gwasanaeth Cyfieithu wedi safoni rhestr o dros 250 o enwau gwladwriaethau, tiriogaethau a chenhedloedd diwladwriaeth, i'w rhoi yn TermCymru. Cewch gefndir y gwaith a chopi llawn o'r rhestr ar y dudalen Enwau lleoedd tramor, ac esboniad o'r egwyddorion oedd yn sail i'r penderfyniadau yn yr Arddulliadur, yn yr eitem Dynodi enwau gwladwriaethau, tiriogaethau a chenhedloedd diwladwriaeth.