TermCymru

Cofau Cyfieithu newydd

Ychwanegwyd 8 cof cyfieithu newydd i BydTermCymru ar 14 Tachwedd 2019. Mae’r cofau i gyd yn ymwneud â’r Meysydd Dysgu a Phrofiad sy’n rhan o’r cwricwlwm addysg newydd.

Termau newydd

 Ychwanegwyd 141 o dermau newydd i TermCymru ar 13 Tachwedd 2019.

Diweddaru'r Adnoddau Deddfwriaethol

Mae fersiynau newydd o'r Canllawiau Arddull Deddfwriaethol a'r Eirfa Ddrafftio Deddfwriaethol bellach ar gael. - 5 Tachwedd 2019.